JADWIGA GÜRTLER

Szczecin, 27 stycznia 1947 r. Sędzia śledczy A. Sobol przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Jadwiga Gürtler
Wiek 42 lata
Imiona rodziców Mieczysław i Zofia z Koraneckich
Miejsce zamieszkania Szczecin, ul. Jagiellońska 71 m. 9
Zajęcie urzędniczka Izby Skarbowej (kontraktowa)
Karalność niekarana

5 sierpnia 1944 roku znalazłam się w piwnicy kamienicy róg ul. Częstochowskiej i Białobrzeskiej między godziną 12.00 a 13.00. Własowcy kazali nam wychodzić z piwnicy. Rabowali nas doszczętnie. Następnie byliśmy pognani na ul. Grójecką, gdzie przebywaliśmy do wieczora. Na Grójeckiej zobaczyłam pięciu mężczyzn świeżo rozstrzelanych, z których jeden żył jeszcze, wstając i chwytając powietrze.

Wieczorem spakowano nas na tak zwany Zieleniak, na którym przebywałam do 10 sierpnia.

Poza tym w tej sprawie nie mogę nic więcej podać. 10 sierpnia 1944 roku zostałam wywieziona do Pruszkowa.