JAKUB GRÜNFELD


Kpr. Jakub Grünfeld, 38 lat, elektrotechnik, rząd[owo] upoważniony przedsiębiorca robót elektrycznych, żonaty; 11 Batalion Saperów Kolejowych.


23 czerwca 1941 r. zostałem zmobilizowany i wcielony do armii sowieckiej (11 pułk prożektorow). W tym samym dniu wysłano [mnie] w okolicę przyfrontową do wsi Jaśniska (pow. lwowski). Przebyłem tam kilka dni aż do odwrotu armii. W armii byłem do 28 grudnia 1941 r., w okresie tym kilkakrotnie pisałem prośby o zwolnienie i przeniesienie mnie w stan polskiej armii, lecz bezskutecznie. 28 grudnia wezwano mnie do sztabu, wręczono dokumenty i oświadczono, że prośba moja odniosła skutek i odsyłają mnie w szeregi armii polskiej. Okazało się to wierutnym kłamstwem, gdyż wyczytałem, że skierowano mnie do karnego obozu pracy Suslingier, kazańska oblast.

Zamiast do obozu pracy udałem się do Kujbyszewa, do polskiej misji wojskowej, tam oddałem posiadane dokumenty sowieckie. Misja skierowała mnie do Buzułuku, gdzie 17 stycznia 1942 r. wcielony zostałem do szeregów polskiej armii.

W okresie mej służby w armii sowieckiej nie miano do mnie zaufania, jak zresztą do wszystkich Polaków, dowodem czego było to, że wszystkich kierowano w różne strony ZSRR do obozów pracy.

W okresie mego pobytu w armii sowieckiej żadnej łączności z krajem nie miałem.

Miejsce postoju, 3 marca 1943 r.