JERZY GUBAŁA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Sap. Jerzy Gubała, 44 lata, hutnik maszynista, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

22 września 1939 r. Werba – Włodzimierz [Wołyński].

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Dubno, Tarakanów, Podwołoczeska [Podwołoczyska], Storobilsk [Starobielsk].

4. Opis obozu, więzienia:

1. Chmielarnia, 2. baraki z drewna, 3. dom związkowy Polaków.

Warunki higieniczne: 1. niedostateczne, 2. dość możliwe, 3. niedostateczne.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

1,2 tys. jeńców, [w tym:] 98 proc. Polaków, 1 proc. Niemców, 1 proc. Ukraińców. Niezachęconych [?] do pracy 50 proc., 10 proc. aresztowanych ze względów politycznych.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie w obozie na ogół było żywe – szachy, śpiew i nadzieja. Normy nie do wykonania, wynagrodzenie niedostateczne. Życie koleżeńskie na 90 proc. bardzo dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków był agresywny, propaganda ich nie miała żadnych plewów [?]. Wykłady ich kończyły się fiaskiem (gwizdy).

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska jednakowa na wszelkie choroby.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Korespondencja z rodziną była na 40 proc. ograniczana przez władze NKWD (niezadowolenie jeńców).

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Ochotniczo zgłosiłem się do polskiej armii w Starobielsku 12 sierpnia 1941 r.

Miejsce postoju, 6 marca 1943 r.