TADEUSZ ZANIEWSKI

1. Dane osobiste:

Kapral Tadeusz Zaniewski, rolnik, kawaler; nr poczty polowej: 163.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

12 lipca 1940 r. zabrany z obozu internowanych na Litwie.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca przymusowych robót:

Smoleńska obłast, obóz Juchnowo, stąd przewieziony na Półwysep Kolski do obozu Panaje [Ponoj].

4. Opis obozu, więzienia:

W terenie górzystym przy Morzu Barentsa mieszkali[śmy] w namiotach na zamarzłej ziemi. W strasznej wilgoci, w lichym odzieniu, spali[śmy] na gałęziach wrzosu, przy czym namioty były przepełnione ludźmi. O higienie nie mogło być mowy.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Zesłańcy składali się w większości z Polaków, przeważnie wojskowych.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca trwała 12 godzin, przy pracy ziemnej lub w [nieczytelne]. Normy były nie do wykonania i dlatego wyżywienie było tak marne, że głód trzymał dniem i nocą. Żadnego ubrania nie otrzymaliśmy, jedynie zniszczone ubranie własne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Ustosunkowanie się władz NKWD było nieludzkie, za najmniejsze przewinienie wsadzali do lochów, w których nagi marzł z zimna.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było z powodu braku lekarstw.

9. Czy i jaka łączność była z krajem i rodziną?:

Kilka listów z domu.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony 7 [?] września [1942 r.?], przesłani zostaliśmy do wojska w Tatiszczewie.

Miejsce postoju, 15 marca 1943 r.