MIKOŁAJ ZAREMBA

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Mikołaj Zaremba, 29 lat, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany 29 sierpnia 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Więzienie Chodorów, Drohobycz, Sambor, Lwów, Charków, Arłask [?], Starobielsk, Krasnojarsk, Norylsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Więzienie murowane. [Cele] pojedyncze i ogólne – ciasne, wilgotne i brudne, bez okien i [nieczytelne].

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Rumuni, Litwini, Ukraińcy i Sowieci. Kategoria przestępstw: polityczne. Wzajemne stosunki między Polakami bardzo dobre. Z innymi narodowościami złe.

6. Życie w obozie, więzieniu:

W więzieniu żyło się bardzo źle ze względu na ciasne i brudne pomieszczenie. Życie koleżeńskie bardzo dobre, kulturalnego żadnego nie było.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Sposób badania był bardzo niedobry. Badanie odbywało się w nocy, bili rewolwerami po głowie, targali za włosy, rzucali o podłogę, a żeby nie było słychać krzyku, to nastawiali gramofon. Sadzali do karceru, nie dawali jeść.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska bardzo zła i niechętna.

9. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zostałem zwolniony na podstawie amnestii 31 sierpnia 1941 r. Do wojska wstąpiłem 12 grudnia 1941 r.

Miejsce postoju, 3 marca [1943 r.?].