MARIANNA ZADROŻNA

Warszawa, 13 marca 1945 r.

Komisja dla Zbadania
Zbrodni Niemieckich
w Warszawie

Zeznania ob. Marianny Zadrożnej, ur. 4 stycznia 1885 r., zam. ul. Poleska 31 m. 1.

Dotyczy: zaaresztowania i wywiezienia męża mego Zadrożnego Stanisława, ur. 4 listopada 1886 r. Protokołowała Anna Juzwa.

Mój mąż został zabrany z domu w nocy 12 stycznia 1941 roku. Tej nocy była ogólna łapanka mężczyzn na Targówku.

Do 1 lutego 1941 mój mąż siedział na Pawiaku, skąd został przewieziony do Oświęcimia. Przez pewien czas otrzymywałam od niego listy.

28 kwietnia 1941 roku otrzymałam depeszę, zawiadamiającą mnie, że Stanisław umarł w Oświęcimiu w dniu 27 kwietnia 1941 roku.

Zeznaję zgodnie z prawdą. Przed podpisaniem przeczytałam.