MARTA BĄBELEK

Poznań, dnia 30 maja 1945 r. Jawi się w sekretariacie prezydium Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego [świadek] Marta Bąbelek i oświadcza, co następuje:

Imię i nazwisko Marta Bąbelek

Miejsce zamieszkania Władysławowo, pow. Nowy Tomyśl

Mąż mój, Leon Bąbelek zamieszkały we Władysławowie, ur. 5 czerwca 1902 r., został przez Niemców w listopadzie 1944 r. aresztowany i osadzony w obozie w Żabikowie.

Przy uchodzeniu Niemców mąż mój wraz z innymi więźniami był transportowany w kierunku na Luboń i po drodze, jak się dowiedziałam z ust grabarza, zamordowany. Dowiedziałam się również od niego, że mąż mój został pogrzebany w Żabikowie. Miejsce złożenia zwłok jest grabarzowi cmentarza znane, gdyż sam je chował.

Wobec powyższego proszę o jak najrychlejsze przeprowadzenie ekshumacji zwłok i zidentyfikowanie mego męża oraz zezwolenie na zabranie i pochowanie ciała.

Szczególne znaki rozpoznawcze u męża mego: prawa noga krótsza i więcej cienka.

Dołączam również list mego męża, który został przez grabarza z kieszeni tegoż wyjęty.