PIOTR MENCZYŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Strz. Piotr Menczynski, rocznik 1905, robotnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany w grudniu 1939 r. za przekroczenie granicy.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Lesoprom [?], stacja kolejowa Plesieckaja, [nieczytelne].

4. Opis obozu, więzienia:

W wyżej wymienionym obozie mieszkaliśmy w ogólnych barakach, światła było brak, warunki higieniczne złe, w barakach panowała wielka wilgoć.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

W obozie była większość Polaków, wzajemne stosunki pomiędzy nami, Polakami, były dobre, a Rosjanami – wrogie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca w obozie była ciężka i polegała na cięciu lasu. Wynagrodzenie otrzymywałem bardzo małe, oprócz tego według wypracowania normy dawali wyżywienie – bardzo złe; ubranie też bardzo złe.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD był bardzo wrogi. Sposób badania – przeprowadzali jedynie w nocy. Bicia i tortur nie miałem.

W czasie wygłaszanych mów propagandowych mówiono wciąż, że zginiesz (podochniesz) tu, więcej nie wrócisz do Polski, bo jej już nie będzie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska z braku lekarstw i wrogiego ustosunkowania się do nas, Polaków, była bardzo zła.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Żadnej łączności z krajem i rodziną nie miałem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 27 sierpnia 1941 r., bezpośrednio wstąpiłem do polskiej armii w Taszkencie.

Miejsce postoju, 6 marca 1942 [3?] r.