ZYGMUNT CZERWIŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Strz. Zygmunt Czerwiński, ur. w 1900 r., robotnik, żonaty, były jeniec.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zabrany do niewoli pod Włodzimierzem [Wołyńskim] z przydziałem Wileńskiej Brygady Jazdy Konnej.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Przebywałem w obozach jeńców w Hoszczy, Tudorowie, Korcu, Równem na terenie Polski i w Proskurowie [Płoskirowie] i Jarmolińcach na terenie Rosji.

4. Opis obozu, więzienia:

W Hoszczy zakwaterowani byliśmy w koszarach, [w] Tudorowie w stajniach, w Korcu w namiotach, w Równem w młynie, w Proskurowie [Płoskirowie] w namiotach, w Jarmolińcach [brak]. Warunki higieniczne były wszędzie bardzo złe, z wyjątkiem Hoszczy.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Skład jeńców był narodowości polskiej, poziom umysłowy różny. Stan moralny dość dobry. Stosunki wzajemne dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca ciężka, z wielkim naciskiem przymusu. Warunki pracy ciężkie, wynagrodzenia żadnego nie pobieraliśmy. Wyżywienie złe, ubrań nie otrzymywaliśmy i jakie kto miał, w tym musiał pracować. Warunki koleżeńskie dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Propaganda komunistyczna była bardzo duża, informacja o Polsce była jedna: że Polska już nie istnieje.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska dość niezła, lecz brak lekarstw. Śmiertelności prawie nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Listy od rodziny otrzymywałem bez przeszkód.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony w Starobielsku we wrześniu 1941 r., [dokładnej] daty nie pamiętam.

Miejsce postoju, 8 marca 1943 r.