MICHAŁ KRUCZYŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Mołodiatycze
Gmina: Mołodiatycze
Powiat: hrubieszowski
Województwo: lubelskie

1. Data i miejsce egzekucji:

23 maja 1943 r. na drodze polnej z Mołodiatycz do kol. Józefin (za wiatrakiem).

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych

Polacy, Żydzi, obcokrajowcy: Polacy, Żydzi i Ukraińcy, Ile osób zamordowano: 14 osób. Skąd przywieziono ofiary: Brano bez różnicy płci i narodowości ludzi idących drogą.
Nazwiska, wiek, zawód, adresy: 1. Instruktor plantacji tytoniu z Zawalowa, nazwisko nie jest znane; 2. Beniuk Dionizy, lat
45, rolnik z Mołodiatycz; 3. Lesina Jan, lat 23,
rolnik z Mołodiatycz; dwóch Ukraińców, których nazwiska nie są znane; 4. rodzina żydowska z
Mołodiatycz Henzlów Majera osiem osób i jeden Polak nieznanego nazwiska.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Gestapo.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Zakopane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce):

Ukraińców pochowano na ruskim cmentarzu. Pozostali do dziś leżą w grobie

masowym przy drodze; mogiła [nieczytelne].

9. Opis grobu/grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Dziesięć osób, dwa na dwa metry.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszych ekshumacji?

Nie.

Sąd Grodzki w Hrubieszowie w osobie sędziego grodzkiego A. Targońskiego dnia 15 października 1945 r. przesłuchał wz. wójta gminy Mołodiatycze pow. hrubieszowskiego.


Imię i nazwisko Michał Kruczyński
Wiek 50 lat
Miejsce zamieszkania Trzeszczany, gm. Mołodiatycze

W charakterze świadka w trybie art. 107, 254 § 1 pc i 255 kpk, który po uprzedzeniu o odpowiedzialności za nieprawdziwe zeznanie zeznał jak w powyższym kwestionariuszu oraz dodał: Dane zawarte w powyższym kwestionariuszu zostały przeze mnie osobiście ustalone na podstawie oświadczeń zapytywanych mieszkańców gminy, własnych obserwacji i oględzin miejsca obozu/egzekucji/grobu.