WACŁAW STERNER

Warszawa, 2 kwietnia 1946 r. Sędzia Stanisław Rybiński, delegowany do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Wacław Sterner
Imiona rodziców Józef i Helena
Data urodzenia 28 listopada 1908 r.

Zajęcie i wykształcenie inżynier dróg i mostów

Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Szustra 27
Wyznanie ewangelickie
Karalność niekarany

Podczas okupacji niemieckiej pracowałem w niemieckiej firmie Schmidt & Münstermann w charakterze inżyniera budowlanego od 1 czerwca 1942 do 1 czerwca 1943 roku. Firma prowadziła roboty na terenie getta.

Heinrich Münstermann, właściciel i dyrektor, miał prawo zatrudniania Żydów, z czego skwapliwie korzystał, pobierając od tych ludzi ogromny haracz za zatrudnianie ich u siebie. Zbił na tym ogromny majątek. Żydów, którzy nie chcieli lub nie mogli mu się opłacać, odwoził osobiście na tzw. Umschlagplatz. Podczas pracy bił ludzi pałką, deską lub pejczem, nie robiąc różnicy między Polakami i Żydami. Tęgi, około 40 lat, pochodzi z Düsseldorfu.

Handtke, Scharführer SS, wysoki, tęgi blondyn o zdegenerowanych uszach, z Troppau w Bawarii brał udział razem z Brandtem i Konradem w likwidacji getta warszawskiego. Jeden z najkrwawszych zbirów. Według opowiadań zastrzelił osobiście parę tysięcy ludzi.

Po zlikwidowaniu getta w 1943 roku jako zastępca komendanta obozu Poniatowa pod Opolem Lubelskim kierował 4 listopada 1943 likwidacją tego obozu (wystrzelano wówczas w kilka godzin kilkanaście tysięcy ludzi). O działalności wyżej wym. mogą dostarczyć dalszych szczegółów:

ob. Kazimierz Niedzielski, Warszawa, urzędnik Monopolu Tytoniowego; ob. Tadeusz Domański, Wrocław, ul. Ruska 13;
ob. Kłapa Mieczysław, kierowca Polskiego Radia, Warszawa.