AUGUSTYN JAWORSKI

Do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce Warszawa
Al. Jerozolimskie 41 m. 9

W związku ze zbieraniem faktów zbrodni niemieckich, chciałbym spełnić swój czyn obywatelski, który – myślę – przyczyni się do szerokiego naświetlenia zbrodni niemieckich na bezbronnych Żydach w getcie warszawskim. Jako jeden z członków Straży Ogniowej m.st. Warszawy, biorąc udział na czele sekcji pożarowej w gaszeniu pożarów palonych domów, widziałem różne sceny wyszukanych i nieludzkich zbrodni popełnionych przez Pol[icję] Niem[iecką], SS, Wehrmacht, Junaków itd. na Żydach.

Takich jak ja świadków zbrodni jest w straży ponad dwieście osób i trudno mi to jest odpowiednio opisać, wobec czego proszę Komisję o wykorzystanie tego materiału według swego uznania. Uważam, iż najlepiej byłoby wydelegować przedstawiciela, który w poszczególnych oddziałach straży przesłucha pracowników. Oni chętnie opowiedzą, co widzieli, a sami napisać nie potrafiliby lub nie chcą.

Nadmieniam, iż straż jest jedyną instytucją, która miała dostęp do getta przez cały czas trwania tych okropności i tragedii, aż do całkowitej likwidacji.

A. Jaworski
p.o. ref. Organizacyjny Komendy Straży Ogniowej, ul. Polna 1

Adres prywatny:
Augustyn Jaworski
Warszawa, ul. Szpitalna 4 m. 25