MIECZYSŁAW KLAPA

Warszawa, 24 marca 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, Halina Wereńko przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o obowiązku mówienia prawdy świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Mieczysław Klapa
Imiona rodziców Wincenty i Katarzyna
Data urodzenia 11 października 1902 r. w cukrowni Czersk, pow. Grójec
Wyznanie rzymskokatolickie
Wykształcenie 4 klasy szkoły handlowej
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Koszykowa 35 m. 16
Zawód kierowca

W czasie okupacji niemieckiej, od końca 1942 roku aż do powstania w 1944, pracowałem w firmie Schmidt i Müsterman, która się mieściła przy ul. Konopnickiej w Warszawie, a przeprowadzała roboty murarskie na terenie getta (zwłaszcza budowała mur dookoła getta). Do obozu w Poniatowej woziłem materiał budowlany i części kanalizacyjne.

Nazwiska Brand sobie nie przypominam. Jednakże, o ile przebywał on na terenie getta w okresie mej pracy, na pewno bym go rozpoznał.

Kazimierz Niedzielski pracował jako urzędnik w firmie Müsterman. Gdzie obecnie przebywa, nie wiem.

O zarządcach getta mógłby coś zeznać ob. Woźniak, obecnie zatrudniony w SPB w Warszawie, który w czasie okupacji niemieckiej pracował na terenie obozu Poniatowa oraz inżynier Dźwikowski.

Na tym protokół zakończono i odczytano.