SABINA MACHEL

Sabina Machel
kl. V
Szkoła [Powszechna] w Aleksandrowie
pow. Iłża

O czym mówią zbiorowe mogiły?

Zbiorowe mogiły wskazują nam, że przez naszą ojczyznę przechodziły szatany hitlerowskie. Pozostawiły po sobie masę zbiorowych mogił niewinnie zamordowanych synów, którzy by mogli kiedyś pracować dla dobra naszego społeczeństwa i naszej ojczyzny. Dużo okupanci niemieccy pozostawili zbiorowych mogił w naszej Polsce. Spotyka się je wszędzie: na polach, [w] lasach, bodajże każda grudka ziemi nasiąknięta jest krwią męczenników polskich.