BRONISŁAW KUNOWSKI

Protokół spisany w dniu 10 października 1946 r. przez Gminną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich gminy Zaborów, pow. warszawskiego, na okoliczności sprawy spalenia gromady Zaborówek i rozstrzelania Józefa Matuszewskiego i Józefa Szymborowskiego w wieku 16 lat i 10 lat oraz wrzucenia w ogień rozstrzelanego Matuszewskiego.

W sprawie tej zbadany:

1) Sołtys gromady Zaborówek Bronisław Kunowski, który uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, względnie niezgodnych z prawdą zeznań, zeznał:

24 września 1944 roku, w czasie działań partyzantów w Puszczy Kampinoskiej, Niemcy wraz z Ukraińcami otoczyli wieś i powyciągali mieszkańców z domów. Część z nich została zabrana i wywieziona do Niemiec (mężczyźni). Następnie, po zrabowaniu całego dobytku, wszystkie zabudowania spalono. W czasie ucieczki Matuszewskiego postrzelono, a następnie zabito go i wrzucono w ogień. W czasie palenia Zaborówka przejeżdżał na rowerze Józef Szymborowski, którego – nie zatrzymując – zastrzelono.

Wyżej podane fakty mogą potwierdzić następujący świadkowie: Józef Cieślak, August Szymborowski i Agnieszka Matuszewska oraz wszyscy żyjący mieszkańcy gromady Zaborówek.

Podane przeze mnie zeznanie mogę na każde żądanie razem z podanymi świadkami powtórzyć pod przysięgą.