STANISŁAW REMEK

Protokół spisany w dniu 10 października 1946 r. przez Gminną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich gminy Zaborów, pow. warszawskiego, na okoliczności sprawy zamordowania Tymińskiej i drugiej kobiety w wieku ponad 60 lat oraz Stanisława Skorzyńskiego, Juliana Balcerzaka i Józefa Józefowicza.

W sprawie tej zbadany:

1) Sołtys gromady Izabelin Stanisław Remek, który uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, względnie niezgodnych z prawdą zeznań, zeznał:

W roku 1943 żandarmeria z Zaborowa otoczyła dom Stanisława Sznejdra, chcąc ująć go i aresztować. Wobec nieobecności Sznejdra zastano w domu Tymińską i drugą staruszkę tam zamieszkałą. Dom podpalono razem z żywymi dwoma kobietami, którym wyjść nie pozwolono. W tym samym czasie uciekającego od kolegi Stanisława Skorupskiego Niemcy zatrzymali, wyprowadzili na szosę i tam rozstrzelali.

W roku 1942 zastrzelono na miejscu … [?].

Niemcy przyszli do domu Juliana Balcerzaka, wywieźli i zamordowali [go] nie wiadomo gdzie, gdyż do tej pory nic o nim nie wiadomo.

Józefa Józefowicza w roku 1944 zastrzelono na miejscu.

Wyżej podane fakty mogą stwierdzić następujący świadkowie: Adam Adamkiewicz, Stanisław Kowalski i Stanisław Skrzyniarz.

Podane przeze mnie zeznanie mogę na każde żądanie razem z podanymi świadkami powtórzyć pod przysięgą.