ANDRZEJ KOBER

Protokół spisany w dniu 10 października 1946 r. przez Gminną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich gminy Zaborów, pow. warszawskiego, na okoliczności sprawy zamordowania Wiktorii Piórek.

W sprawie tej zbadany:

1) Sołtys gromady Zaborów Andrzej Kober, który uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, względnie niezgodnych z prawdą zeznań, zeznał:

W październiku 1944 roku niemieccy żandarmi wpadli pijani do mieszkania Wiktorii Piórek i tam ją zastrzelili.

Wyżej podany fakt mogą stwierdzić następujący świadkowie: Ludwik Godula i Woźniak.

Podane przeze mnie zeznanie mogę na każde żądanie razem z podanymi świadkami powtórzyć pod przysięgą.