JAN CIEĆWIERZ

Protokół spisany w dniu 10 października 1946 r. przez Gminną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich gminy Zaborów, pow. warszawskiego, na okoliczności sprawy rozstrzelania Feliksa Kielaka, Wlazińskiego, Henryka Pamięty, rodziny Michała Rurki, Jana Gromadki i Leona Ptasińskiego oraz spalenia gospodarstwa Michała Rurki oraz rozstrzelania Józefa Mileja i Franciszki Gromadki z wnuczkiem 11-letnim i spalenia całej wsi.

W sprawie tej zbadany:

1) Sołtys gromady Truskaw Jan Ciećwierz, który uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, względnie niezgodnych z prawdą zeznań, zeznał:

W listopadzie (11) 1943 roku przyjechała żandarmeria niemiecka (Sicherheitspolizei) z Zaborowa celem wyłapania partyzantów. Wchodząc do mieszkań, brali tych, których mieli na liście i natychmiast rozstrzeliwali.

W ten sposób rozstrzelano Feliksa Kielaka, Wlazińskiego, Henryka Pamiętę, Jana Gromadkę, Leona Ptasińskiego i Józefa Mileja. Co do Michała Rurki, to w nocy tego samego dnia rozstrzelano go z żoną i czworgiem dzieci, następnie podpalono gospodarstwo i ofiary wrzucono w ogień. W tę samą noc po badaniu połączonym z biciem dziecka i Franciszki Gromadki, Niemcy zamknęli oboje w chacie, otworzyli okno i wrzucili granat zapalający. Żywcem razem z budynkami oboje spalili. W sierpniu 1944 roku, po wysiedleniu mieszkańców, spalili całą gromadę Truskaw.

Wyżej podane fakty mogą potwierdzić następujący świadkowie: Jan Dziekański, Konstanty Dziekański, Józef Zych i inni żyjący mieszkańcy gromady Truskaw.

Podane przeze mnie zeznanie mogę na każde żądanie razem z podanymi wyżej świadkami powtórzyć pod przysięgą.