CZESŁAW ŚLIWIŃSKI

Szer. Czesław Śliwiński, 19 lat, rolnik, kawaler, wysiedlony do ZSRR.

10 lutego 1940 r. razem z moimi rodzicami zostałem wywieziony do ZSRR. Wywieziono nas do archangielskiej obłasti, w jemiecki rejon, posiołek Kiarnes [?].

Przez cały czas mego pobytu w tym rejonie pracowałem na lesopowale i miałem na utrzymaniu matkę. Tak było do 22 stycznia 1942 r. Dnia tego wyjechałem z matką na południe i dojechałem do Wołogdy. W Wołogdzie wyszedłem na stację, by kupić żywności. W tym czasie pociąg odszedł i zostałem bez matki. Szukałem jej cały miesiąc po różnych miastach i stacjach, ale nie znalazłem. Gdzie jest moja matka, nie wiem do dziś. Po miesiącu poszukiwań matki wstąpiłem do Wojska Polskiego i zostałem przyjęty do służby zdrowia, gdzie do dziś służę.

W ZSRR w czasie transportu zmarł mi z głodu ojciec, a matka zaginęła. Dziękuję tylko Bogu, że szczęśliwie dostałem się do naszego wojska.

11 marca 1943 r.