MICHALINA JADCZAK

Stanisławowo, 14 października 1946 r.

Michalina Jadczak, zamieszkała gromada Stanisławowo,
gm. Pomiechowo, pow. warszawski

Zeznanie

Mąż mój został aresztowany 12 października 1943 roku i wywieziony do Niemiec do więzienia w Królewcu i tam został zamordowany.

Jednocześnie nadmieniam, że zostałam w krytycznym położeniu.

Jadczak M.