IGNACY WIŚNIEWSKI

Stanisławowo, 14 października 1946 r.

Ignacy Wiśniewski, zamieszkały gromada Stanisławowo,
gm. Pomiechowo, pow. warszawski

Zeznanie

Zostałem aresztowany w 1943 r. i wywieziony do Płońska, a stamtąd do Oświęcimia, gdzie przesiedziałem do ucieczki Niemców, tj. do 1945 r., gdyż jestem w wieku podeszłym, co szkodzi mi na zdrowiu.