ANTONINA BUSKA

Pękalski Edward z Referatu Śledczego Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Kielcach, z polecenia Wiceprokuratora Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego w Radomiu, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i pouczona o treści art. 140 K.K. zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Buska Antonina z domu Kamińska
Imiona rodziców Andrzej i Katarzyna
Wiek 32 lata
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód robotnica
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Mielczarskiego 9

Wiadomo mi, że w czasie okupacji niemieckiej na fabryce „Granat” w Kielcach, w miesiącu sierpniu 1944 roku, straż fabryki „Hasag” aresztowała mego męża (Stanisława), Tomaszewskiego Romana i jednego Żydka o nieznanym mi nazwisku.

Aresztowanie męża mego oraz wyżej wymienionych nastąpiło w dniu 6 sierpnia 1944 roku w obiad a wykonanie egzekucji przez rozstrzelanie nastąpiło w dniu 10 sierpnia 1944 roku w nocy.

Egzekucję rozstrzelania męża oraz wyżej wymienionych na terenie fabryki „Hasag” wykonał volksdeutsch Knop (imienia sobie nie przypominam) i Marcinkowski Stanisław.

Zwłoki rozstrzelanych tak męża mego jak i Tomaszewskiego pochowano na terenie fabryki „Hasag”.

Protokół odczytano.