LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

6 lipca 1944 r., Stadion [w Kielcach] pod skocznią

2. Rodzaj egzekucji:

rozstrzelanie

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy

Ilość osób zamordowanych: 23

Skąd przywieziono ofiary: z więzienia w Kielcach

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Tłuszczyński Tadeusz, ur. 28 lutego 1922 r., zam. w Kielcach, ul. Domaszowska 10,

2) Sykut Kazimierz, ur. 1 listopada 1886 r., zam. w Skarżysku, ul. Zielna 6,

3) Biernacki Henryk Kazimierz, ur. 4 marca 1910 r., zam. w Skarżysku, ul. Rynek 32,

4) Majcher Stanisław, ur. 25 kwietnia 1905 r., zam. w Chęcinach, ul. Radkowska 16,

5) Obertyński Czesław, ur. 2 grudnia 1890 r., zam. w Kielcach, ul. Wesoła 16,

6) Makowski Konstanty, ur. 20 grudnia 1904 r., zam. w Kielcach, ul. Domaszowska 41,

7) Jeżowski Stanisław, ur. 11 grudnia 1901 r., zam. w Kielcach, Szydłówek Górny 6.

8) Pyrkosz Marian, ur. 31 stycznia 1907 r., zam. w Stokowcu nr 26,

9) Chyb Stanisław, zam. w Kołomaniu,
10) Szpilis Bohdan Władysław, ur. 11 listopada 1922 r., zam. w Kielcach, ul. Młoda 47,

11) Końca Kazimierz, ur. 14 lutego 1895 r., zam. w Kielcach, ul. Równa 5,

12) Nierozpoznany, 13) Nierozpoznany,

14) Bobrowski Aleksander, ur. 1 maja 1897 r., zam. w Kielcach, ul. Czwartaków 17,

15) Nierozpoznany,

16) Karykowski Ambroży Janusz, ur. 5 grudnia 1924 r., zam. w Skarżysku, ul. Żeromskiego 1,

17) Markiewicz Fryderyk, ur. 18 sierpnia 1922 r., zam. w Stokowcu nr 140,

18) Barański Lucjan, ur. 23 lutego 1913 r., zam. w Skarżysku, ul. Pułaskiego 2,

19) Fronk Łukasz, ur. 18 października 1909 r., zam. w Skarżysku, ul. Sporna 14,

20) Nierozpoznany,

21) Przeworski Władysław, ur. w 1897 r., zam. w Góździe, gm. Suchedniów,

22) Pierzak Ludwik, ur. 20 sierpnia 1908 r., zam. w Kielcach, ul. Pakosz 28,

23) Szymański Bolesław, ur. 19 sierpnia 1905 r., zam. w Kielcach, ul. Dymińska 78.

4. Czy wiadomo o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.:

5. Kto dokonał egzekucji:

żandarmi

6. Czy znane są nazwiska sprawców:

nie

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób:

nie

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki:

w miejscu egzekucji

9. Opis grobu:

ofiary pochowano we wspólnym grobie

10. Czy są podstawy do ewentualne zarządzenia późniejszej ekshumacji?

11. Czy urzędowo przeprowadzono ekshumację zwłok? Czy urzędowo, gdzie pochowano zwłoki?

Zwłoki urzędowo ekshumowano dnia 27 kwietnia 1945 roku i pochowano na cmentarzu zasłużonych: 1) 65, 2) 59, 3) w Skarżysku, 4) 67, 5) 66, 6) 60, 7) 64, 8) 68, 9) 58, 10) 61, 11) 69, 12) 70, 13) 33, 14) 77, 15) 62, 16) w Skarżysku, 17) 72, 18) Skarżysko, 19) Skarżysko, 20) 71, 21) Skarżysko, 22) 73, 23) 74.

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.