GENOWEFA MAKOWSKA

Kielce, dnia 5 sierpnia 1948 r. o godz. 11.00 Poniewierka Marian z Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Kielcach, przy udziale protokolanta Młodawskiego Stefana, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i pouczona o treści art. 140 K.K. zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Makowska Genowefa
Imiona rodziców Stanisław i Maria
Wiek 35 lat
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód bez zawodu
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Domaszowska 41

Makowski Czesław był moim mężem, który pracował w warsztatach ślusarskich w roku 1944. I w 1944 r., [w] lipcu został rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką. W dniu 23 czerwca 1944 r. przyszła żandarmeria niemiecka, obstawili dom dookoła a jeden wszedł do mieszkania, który miał na liście przedstawionego mego męża. W tym to czasie mój mąż wyskoczył oknem i żandarm złapał go i odstawiono go do więzienia Kielce.

Mąż mój należał do organizacji podziemnej AK od roku 1940.

Egzekucji dokonano 6 lipca 1944 r. na Stadionie w Kielcach przez rozstrzelanie. Ofiary zostały przywiezione z więzienia Kielce. [Mąż mój] oskarżony był o przynależenie do organizacji podziemnej. Egzekucja była odwetowa, zginął żandarm na ul. Bodzentyńskiej. Egzekucji dokonali żandarmeria i gestapo. Nazwisk oprawców nie znam.

Zwłoki zostały pogrzebane na Stadionie w Kielcach a teraz obecnie przewieziono na cmentarz partyzantów w Kielcach.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.