JAN ZIELONKA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Wola Jachowa
Gmina: Górno
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

w kwietniu 1942 r.

2. Rodzaj egzekucji:

rozstrzelanie

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Żydzi

Ilość osób zamordowanych: 4

Skąd przywieziono ofiary: pędzili żandarmi od strony Bielin do Kielc Skorzeszyce

Nazwiska, wiek, zawód adresy: brak danych

4. Czy wiadomo o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.:

brak danych

5. Kto dokonał egzekucji:

żandarmi z Bielin

6. Czy znane są nazwiska sprawców:

żandarm Dunkier

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób:

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki:

obok szosy między wsią Bieliny i Wola Jachowa

9. Opis grobu:

dwa groby po dwie ofiary – trudno podać rozmiar, gdyż groby zrównane są z powierzchnią ziemi

10. Czy urzędowo przeprowadzono ekshumację zwłok? Czy urzędowo, gdzie pochowano zwłoki?

nie

11. Czy są podstawy do ewentualne zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 28 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Górno, Jana Zielonkę, wobec Sądu Grodzkiego w Daleszycach.