NOWACKA MARIA

Kielce, dnia 28 września 1948 roku o godzinie 8.00 Zielono Jan z Referatu Śledczego Milicji Obywatelskiej w Kielcach przy udziale protokolanta Wintera Zygmunta przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i pouczona o treści art. 140 K.K. zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Nowacka Maria
Wiek 60 lat
Imiona rodziców Józef i Katarzyna
Miejsce urodzenia Kielce
Miejsce zamieszkania Kielce, ulica Zakręt 9
Zajęcie przy mężu
Wyznanie rzymskokatolickie
Stosunek do stron matka

W roku 1943 (dokładnej daty nie pamiętam), latem, mój syn Czesław aresztowany był przez gestapo z domu z ulicy Zakręt 9. Za co był aresztowany, nie wiem. Wiadomo mi jest, że syn ukrywał się przed Niemcami i bardzo mało przebywał w domu.

Syn po aresztowaniu siedział kilka dni w gestapo, a później był przeniesiony do więzienia w Kielcach.

W dniu 14 grudnia 1943 roku syn mój oraz kilku innych byli rozstrzeleni przez gestapo na Herbach w Kielcach i tam byli zakopani.

W roku 1945 zwłoki syna zostały przewiezione na cmentarz Partyzantów w Kielcach.

Protokół odczytano.