LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Słowik
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

24 października 1943 r., Słowik koło Kielc

2. Rodzaj egzekucji:

rozstrzelanie

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy

Ilość osób zamordowanych: 10

Skąd przywieziono ofiary: 2 z więzienia w Kielcach

Nazwiska, wiek, zawód adresy:

1) Bularski Jan, ur. 23 październik 1889 r., lekarz, zamieszkały w Kielcach, plac Panny Marii 2,

2) Miernik Antoni, ur. 9 czerwca 1913 r., zamieszkały w Kielcach, u. Marszałkowska 25,

3) Macek Władysław, ur. 27 września 1898 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Okrzei 17,

4) Janyst Józef, ur. 29 kwietnia 1903r., zamieszkały w Kielcach, ul. Mahometańska 3,

5) Polak Kazimierz, ur. 1 sierpnia 1922 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Żórawia 42,

6) Podolski Stanisław, ur. 27 stycznia 1909 r., w Kielcach, ul. Młynarska 3,

7) Głuszek Tadeusz, ur. 4 sierpnia 1919 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Bazary 3,

8) Jaskólski Jan, ur. 17 września 1916 r., zamieszkały w Kielcach, 9) Miernik Eugeniusz, ur. 13 września 1913 r.,

10) Niesiołowski Bronisław, ur. 20 listopada 1919 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Ogrodowa 5

4. Czy wiadomo o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.:

5. Kto dokonał egzekucji:

Żandarmi

6. Czy znane są nazwiska sprawców:

nie

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób:

nie

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki:

na miejscu egzekucji

9. Opis grobu:

10. Czy urzędowo przeprowadzono ekshumację zwłok? Czy urzędowo, gdzie pochowano zwłoki?

Zwłoki urzędowo ekshumowano dnia 24 kwietnia 1945 r. i pochowano na cmentarzu zasłużonych w grobach o następujących numerach: 1) 6, 2) 7, 3) 8, 4) 9, 5) 10, 6) 11, 7) 12, 8) 13, 9) 14, 10) 15.

11. Czy są podstawy do ewentualne zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.