JAN ZARĘBA

Jan Zaręba
kl. IV
Publiczna Szkoła Powszechna w Seredzicach
pow. Iłża
Seredzice, 15 listopada 1946 r.

Wspomnienie zbrodni niemieckiej

Cieszyliśmy się, że odzyskaliśmy wolność. Odwieczny wróg wyszedł z Polski na zawsze. Zniszczył Warszawę, stolicę Polski. Ludność wywiózł z Warszawy do swojego kraju i do obozu. Największym obozem w Polsce był obóz koncentracyjny, do którego [Niemcy] zwozili Polaków. Dużo z nich już [nigdy] nie powróciło. [Hitlerowcy] [palili?] wioski i wrzucali ludzi w ogień. Gdy się dowiedzieli, że partyzanci się przechowywali we wsi, zaraz [szybko] przyjeżdżali i palili wszystkie zabudowania. Ludzi z tej wioski [zaś] powystrzelali. Ze szkoły seredzkiej zabrali w 1941 r. pana kierownika i zamęczyli [go] w Oświęcimiu.