LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

18 listopada 1943 r., Kielce, ul. Urzędnicza

2. Rodzaj egzekucji:

rozstrzelanie

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy

Ilość osób zamordowanych: 10

Skąd przywieziono ofiary: z więzienia w Kielcach

Nazwiska, wiek, zawód adresy:

1) Rogala Antoni, ur. 18 stycznia 1900 r., zamieszkały w Kielcach-Pakosz, ul. Zamknięta 7,

2) Radek Michał, ur. 8 czerwca 1903 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Prosta 12,

3) Nierozpoznany,

4) Król Zenon, ur. 22 grudnia 1921 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Prosta 2,

5) Nierozpoznany,

6) Jan Chmurzyński, ur. 29 sierpnia 1923 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Pierackiego 19,

7) Putowski Władysław, ur. 2 lipca 1897 r., zamieszkały w Jędrzejowie, ul. Prosta 8,

8) Gondzik Stanisław, ur. 10 maja 1918 r., zamieszkały w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 20,

9) Dygnarewicz Stanisław, ur. 11 czerwca 1905 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Podwalna 8,

10) Szczygieł Eugeniusz Józef, ur. 19 marca 1920 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Stolarska 6

4. Czy wiadomo o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.:

5. Kto dokonał egzekucji:

Żandarmi

6. Czy znane są nazwiska sprawców:

nie

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób:

nie

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki:

na miejscu egzekucji

9. Opis grobu:

ofiary zostały pochowane we wspólnym grobie

10. Czy urzędowo przeprowadzono ekshumację zwłok? Czy urzędowo, gdzie pochowano zwłoki?

Zwłoki urzędowo ekshumowano dnia 25 kwietnia 1945 r. i pochowano na cmentarzu zasłużonych w grobach o następujących numerach: 1) 25, 2) 27, 3) 26, 4) 19, 5) 20, 6) 17, 7) 18, 8) 39, 9) 37, 10) 40.

11. Czy są podstawy do ewentualne zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.