LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

Koszary 4 Pułku Piechoty Legionów na ul. Prostej

2. Położenie obozu:

ul. Prosta, domy podoficerskie

3. Rozmiary obozu:

2 hektary 9441 m2

4. Data założenia obozu:

8 października 1939 r.

5. Data likwidacji obozu:

20 października 1939 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski:

oficerowie Wojska Polskiego

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy? ilu?):

nie

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu:

300-600 osób

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia:

1200 osób

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu:

zostali wywiezieni do obozów dla jeńców wojennych w Niemczech

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali? jakie były warsztaty pracy?):

nie

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali? gdzie?):

nie

13. Jak odżywiano więźniów:

niedostatecznie, mogli liczyć na pomoc społeczeństwa

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital:

była improwizowana izba chorych

15. Czy w obozach były epidemie (jakie?):

czerwonka

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie:

nie było wypadku śmierci, ciężej chorych przekazywano do szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem:

nie

18. Czy zwłoki niszczono:

nie

19. Czy w obozie było krematorium:

nie

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych:

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu:

czynne koszary Wojska Polskiego

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie? gdzie się znajdują? czy zostały zabezpieczone?):

nie

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie:

nie

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy:

nie

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.