RUDCZYŃSKI KSAWERY

Kielce, dnia 7 kwietnia 1948 roku o godzinie 8.30 Kostera Stanisław z Referatu Śledczego Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Kielcach, działając na mocy polecenia Obywatela Prokuratora Sądu Okręgowego w Kielcach, przy udziale protokolanta Zielone Jana z Referatu Śledczego, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i pouczony o treści art. 140 K.K. zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Rudczyński Ksawery
Imiona rodziców Ludwik i Weronika z Wolochów
Data urodzenia 30 czerwca 1902 r.
Miejsce urodzenia Kielce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. 1 Maja 91
Stosunek do stron obcy

W czasie okupacji niemieckiej mieszkałem w Kielcach przy ulicy 1 Maja 91.

Przy ulicy Piramowicza 8, w szkole, mieścił się Junacki Obóz Pracy. Obóz ten został założony przez władze okupacyjne w roku 1942 w miesiącach […]. Istniał do roku 1944 – do sierpnia. Został zlikwidowany przez samych junaków, ponieważ gdy Niemcy w roku 1944 poczęli się wycofywać, to junacy wszyscy obóz opuścili. W obozie tym przebywali tylko Polacy.

Przeciętny stan zaludnienia obozu liczył około trzystu ludzi, natomiast w czasie istnienia obozu przeszło przez obóz około dwa tysiące.

Więźniowie tego obozu wykonywali pracę przy torach kolejowych oraz przy robotach wygrużania wagonów. Odżywiane dostawali średnie.

Czy była izba chorych, tego nie wiem, lecz pomoc lekarska była udzielana więźniom. W obozie egzekucji żadnych nie było i śmiertelności również nie było.

Nazwisk przebywających osób nie mogę zapodać, bo nie znam, znam tylko z widzenia.

Kierownikiem obozu był Niemiec, nazwiska nie znam. Prócz kierownika obozu innych funkcjonariuszy niemieckich nie było, byli Polacy lecz nazwisk ich też nie poznałem.

Na tym kończę moje zeznania.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.