LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

„Hasag-Granat”

2. Położenie obozu:

ul. Karczówkowska

3. Rozmiary obozu:

500 m2

4. Data założenia obozu:

2 września 1942 r.

5. Data likwidacji obozu:

20 sierpnia 1944 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski:

Żydzi z Polski

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy? ilu?):

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu:

500 osób

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia:

800 osób

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu:

wywieziono ich do Buchenwaldu

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali? jakie były warsztaty pracy?):

fabryka amunicji

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali? gdzie?):

13. Jak odżywiano więźniów:

20 dekagramów chleba i pół litra zupy, pod koniec 50 dekagramów chleba

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital:

izba chorych

15. Czy w obozach były epidemie (jakie?):

nie

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie:

3 osoby

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem:

25 osób zastrzelono

18. Czy zwłoki niszczono:

zwłoki wywieziono na cmentarz

19. Czy w obozie było krematorium:

nie

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych:

jedna osoba pochowana na terenie fabryki, reszta na cmentarzu

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu:

obecnie jest fabryka „Granat”

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie? gdzie się znajdują? czy zostały zabezpieczone?):

nie wiadomo

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie:

1) Platus Boruch,

2) Diament Nachuna,

3) Hirsz Szlama – ul. Planty 7,

4) Hirszman Leon,

5) Hirszman Genia – ul. Planty 7, Kielce

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy:

Obersturmführer Szlield, kierownik wartowni Schnajder, Dejne, kierownik obozu Berger, Oberleutnantmajster Furmaniak, Jaspel Cymbala

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.