LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

Areszt Miejski.

2. Położenie obozu:

Kielce, ul. Zamkowa 7.

3. Rozmiary obozu:

Sześć cel o rozmiarach dwa na cztery metry.

4. Data założenia obozu:

1940 r.

5. Data likwidacji obozu:

Listopad 1944 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Polacy i Żydzi, większość Polaków.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy, ilu)?

Nie było.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

50 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia?

Około 8000 osób.

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu?

Zostali wywiezieni po napadzie w listopadzie 1944 r., częściowo zwolnienie z aresztu.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy)?

Nie przebywali w obozie od kilku godzin do kilku tygodni.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali, gdzie)?

Nie.

13. Jak odżywiano więźniów?

Kawa z cukrem i chleb z marmoladą raz dziennie

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie.

15. Czy w obozach były epidemie (jakie)?

Tyfus plamisty jeden miesiąc.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Trzy wypadki śmierci.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem (w jaki sposób)?

18. Czy zwłoki niszczono (jak, gdzie)?

Nie.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych?

Na cmentarzu miejscowym.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Areszt Miejski.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone)?

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie?

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy?

Kapitan Geyer., żandarm – Niemiec.

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.