LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

„Hasag-Granat”

2. Położenie obozu:

Kielce, ul. Młynarska

3. Rozmiary obozu:

trzypiętrowy gmach fabryczny

4. Data założenia obozu:

od lipca 1942 r. obóz przejściowy, w którym zatrzymywano ludzi złapanych na przymusowe roboty do Niemiec

5. Data likwidacji obozu:

w styczniu 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski:

wyłącznie Polacy

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy? ilu?):

nie

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu:

od kilkunastu osób dziennie do tysiąca

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia:

około kilku tysięcy

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu:

wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali? jakie były warsztaty pracy?):

nie

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali? gdzie?):

13. Jak odżywiano więźniów:

Rada Główna Opiekuńcza dostarczała dostateczne wyżywienie, o ile w porę dostawała zawiadomienie o przywiezieniu ludzi


14. Czy w obozie była izba chorych, szpital:
15. Czy w obozach były epidemie (jakie?):
16. Czy są dane o śmiertelności w obozie:

nie

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem:

nie

18. Czy zwłoki niszczono:

nie

19. Czy w obozie było krematorium:

nie

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych:

nie

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu:

obiekt fabryczny

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie? gdzie się znajdują? czy zostały zabezpieczone?):
23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie:
24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy:

Kapitan żandarmerii niemieckiej Otto. Łapaniem i dostarczaniem ludzi do obozu trudnili się pracownicy Arbeitsamtu, inspektor Fogel, nadinspektor Wätholt i inni żandarmi niemieccy oraz granatowa policja polska.

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.