TADEUSZ MALEC

Zagnańsk, dnia 9 czerwca 1948 r. o godz. 11.30 ja, Banasik Jan z Posterunku MO w Zagnańsk, działając na mocy: art. 20 przep. wprow. KPK, z polecenia ob. Wiceprokuratora Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego, wydanego na podstawie art. 20 przep. wprow. KPK, zachowując formalności wymienione w art 235–240, 258 i 259 KPK, przy udziale protokolanta Karcza Stanisława, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Tadeusz Malec
Imiona rodziców Antoni i Rozalia z d. Zapała
Data i miejsce urodzenia 23 września 1909 r., Miedziana Góra
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Ćmińsk, gm. Samsonów, pow. Kielce
Stosunek do stron obca
W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: W dniu, nie pamiętam, w miesiącu czerwcu

1943 r. przyjechało wojsko niemieckie wraz z żandarmerią na tereny Ćmińska i zabrali chłopów ze wsi, aby szli z nimi w las na obławę, bo sami się bali iść, i mówili, że gdy będą partyzanci w lesie, to najpierw postrzelają tych chłopów, których wzięli. W tym to czasie przy tym lesie w kopalni torfu robiło trzech robotników i gdy się dowiedzieli, że jest obława, to uciekli w las i gdy ich żandarmeria złapała w lesie, to od razu tam rozstrzelała jako partyzantów. Byli to Proboszcz Franciszek, Nadolnik Kazimierz i Nowak Stefan, Nowak z Oblęgorka, a ci dwaj z Ławęczna, gm. Samsonów. Zwłoki ich zostały zakopane w ziemi. W tej sprawie mogą jeszcze powiedzieć Górecki Ludwik, Krzysik Jakub, zam. Wyrowce, gm. Samsonów, pow. Kielce.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.