STANISŁAW PALUCH

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Klimontów
Gmina: Klimontów
Powiat: sandomierski
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Getto Klimontów.

2. Położenie obozu:

Śródmieście osady Klimontów.

3. Rozmiary obozu:

Rynek i przylegające ulice.

4. Data założenia obozu:

Czerwiec 1942 r.

5. Data likwidacji obozu:

Październik 1943 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Żydzi miejscowi i z Wiednia.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

200 osób – Żydów z Wiednia.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

Około 4000 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia?

Około 4000 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Wywieziono do stacji kolejowej Sandomierz, przy czym na miejscu ok. 100

osób zamordowano.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Nie.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Nie.

13. Jak odżywiano więźniów?

Środki żywności czerpali Żydzi w getcie z własnych zapasów.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Był szpitalik.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Był tyfus.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Danych brak, jednak wg wiadomości śmiertelność była wielka.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

W czasie istnienia obozu egzekucji nie było, natomiast przy likwidacji obozu

zamordowano 100 osób niezdolnych do transportu.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Zwłoki pozostawiono na miejscu.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych, zmarłych (podać miejsce)?

Zwłoki zamordowanych przy likwidacji getta przewieziono na cmentarz żydowski

i tam pogrzebano.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Nie.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Obozem kierowała gmina żydowska za pomocą specjalnej milicji żydowskiej pod

kierownictwem żandarmerii niemieckiej.

Dnia 10 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Klimontów Palucha Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.