JÓZEF MADEJ

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Chotel
Gmina: Chotel
Powiat: Pińczów
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy.

2. Położenie obozu:

We wsi Chotel.

3. Rozmiary obozu:

500 m × 500 m.

4. Data założenia obozu:

Październik 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

12 stycznia 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Polacy z Polski.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

250 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia?

349 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Rozeszli się do swoich stałych miejsc zamieszkania.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Nie.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Tak, w kamieniołomie w Chotlu i na drodze Wiślica – Stopnica.

13. Jak odżywiano więźniów?

Niedostatecznie.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

2 razy w tygodniu przyjeżdżał lekarz z Wiślicy celem udzielania pomocy lekarskiej.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Nie.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Nie.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Nie.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Nie.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Wypadków śmiertelności nie było.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Budynki zajęte przez obóz użytkują obecnie właściciele. Żadnych urządzeń nie było.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Ludność z gminy Radzanów, to jest z gromad: Piasek Mały, Gadawa, Baranów, Skotniki

i Owczary.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Nie.

Dnia 19 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Chotel Józefa Madeja wobec Sądu Grodzkiego w Pińczowie.