PIOTR GIL

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Kozubów
Gmina: Chroberz
Powiat: Pińczów
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

W maju 1943 r. w Kozubowie, gm. Chroberz.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Walki partyzanckie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: 2 Polaków i 2 Sowietów.

Ilość osób zamordowanych: 4 osoby.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Nieznane.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Jako partyzanci polegli w walce z Niemcami.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wermacht)?

Wehrmacht.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsca)?

Zostali pochowani we wspólnym grobie przy drodze wiodącej z Kozubowa do

Teresowa, na gruntach gromadzkich gr. Kozubów, gmina Chroberz, pow. Pińczów.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Wszyscy 4 są pochowani w jednym dole bez trumien.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 9 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Chroberz Gila Piotra wobec Sądu Grodzkiego w Pińczowie.