ANTONI KOŚCIAK

Dnia 10 czerwca 1947 r. w Pińczowie w kancelarii notarialnej Sędzia Śledczy w osobie Sędziego Michała Gallewicza przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Antoni Kościak
Wiek 51 lat
Imiona rodziców Wawrzyniec i Maria
Miejsce zamieszkania Kije
Zajęcie sekretarz gminy

Wiadomo mi [...], że podczas łapanek do robót do Niemiec zostało wyznaczonych z terenu gminy Kliszów pięćset czterdzieści [?] osób. Jeszcze niektórzy nie wrócili – przypuszczalnie nie wróciło kilkadziesiąt osób. Obozu pracy w gminie Kliszów nie było. Niemcy, jak brali na zachód, dużo zabrali podwód z ludźmi – jeden z nich nie wrócił. Kontrybucje były za niedostarczenie kontyngentu mleka – ogólnie suma trzystu tysięcy złotych.