JÓZEF CYNA

Dnia 8 lipca 1947 r. w Staszowie przesłuchany w charakterze świadka:


Imię i nazwisko Józef Cyna
Wiek 27 lat
Imię ojca Antoni
Zajęcie rolnik

Uprzedzony o odpowiedzialności za fałszywe zeznania zeznał: W roku 1943 wiozłem na podwodzie dwóch żandarmów z których partyzanci po drodze jednego zabrali, a drugiego wzięli do niewoli. Po tym zajściu ja uciekłem, bo istotnie żandarmi z Sandomierza przyjechali za godzinę i poszukiwali mnie, przy czym zrabowali cały dom. W następnych 4 dniach również przyjeżdżali. Wówczas zastrzelili 2 mężczyzn: Józefa Skowrona z kolonii Konary i Jana Ścibisza z Kujaw o to, że nie chcieli udzielić żandarmom wskazówek o partyzantach. Po upływie miesiąca żandarmi zastrzelili jeszcze Wacława i Tadeusza Steców, i Józefa Smykla, który zamieszkiwali w pobliżu miejsca, gdzie był zabity żandarm. W roku 1944 żandarmi zastrzelili również mego brata Stanisława na terenie wsi Karwów (pow. opatowski), ale w jakich okolicznościach, tego nie wiem.