FRANCISZKA MIAZIO

Warszawa, 14 marca 1945 r.

Komisja dla Zbadania
Zbrodni Niemieckich
w Warszawie

Zeznanie ob. Franciszki Miazio, ur. 18 lutego 1892 r., zam. przy ul. Targowej 53 m. 50 Dotyczy: zaaresztowania i więzienia Henryka Miazio, ur. 30 września 1921 r.

Mój syn Henryk Miazio został zaaresztowany o świcie 2 marca 1942 roku, na skutek denuncjacji. Przyszło po niego kilku umundurowanych gestapowców i wywlekli go z łóżka, każąc mu się ubrać. Jednocześnie przeprowadzono rewizję, która nie dała wyników.

Syna przewieziono na Pawiak, gdzie siedział dziewięć miesięcy. Otrzymywałam od niego raz na miesiąc listy. W styczniu 1943 roku został przesłany do Majdanka, skąd otrzymałam anonimowy list zawiadamiający mnie o tym, że Henryk siedzi w Majdanku.

30 marca dostałam oficjalne zawiadomienie i akt zgonu mego syna, który umarł w obozie w dniu 30 marca 1943 r. o godz. 10.25.

Zeznaję zgodnie z prawdą. Przed podpisaniem przeczytałam.