JAN KARCZ


Dnia 13 kwietnia 1946 r. w Krakowie. Sędzia dr Stanisław Żmuda, działając jako członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, przesłuchał w charakterze świadka Jana Karcza, byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu nr 1405 i obozu koncentracyjnego Neuengamme nr 18 460, który uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zeznał, co następuje:


Nazywam się Jan Karcz, ur. 27 sierpnia 1915 r. w Skalbmierzu, syn Leona i Walerii z d. Szewczyk, wyznania rzymskokatolickiego, narodowości i przynależności państwowej polskiej, stanu wolnego, z zawodu biuralista, zam. w Skalbmierzu, ul. Różana 8.

6 kwietnia 1940 roku zostałem aresztowany w Skalbmierzu (przy odbijaniu ulotek) przez policję niemiecką z Działoszyc. Odstawiono mnie do gestapo w Miechowie, skąd następnie do Krakowa na ul. Pomorską, po przesłuchaniu zaś odstawiono mnie do więzienia na ul. Montelupich. 19 lipca 1940 przewieziono mnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam przebywałem do 13 marca 1943 r., kiedy transportem liczącym tysiąc osób wywieziono mnie do obozu koncentracyjnego Neuengamme-Hamburg.

Z uwagi na obszerny materiał, jaki mam żywo w pamięci: z życia obozowego, ustroju władz obozowych oraz śmiertelności więźniów, ograniczę się dziś w mych zeznaniach do opisania okresu ewakuacji obozu w Neuengamme-Hamburg oraz niesamowitej katastrofy [staków] Cap Arcona i Thielbeck.

Zbliżający się zwycięski pochód wojsk alianckich daje hasło władzom niemieckim do likwidacji obozu w Neuengamme-Hamburg. Na teren obozu zjeżdża duński i szwedzki Czerwony Krzyż i zajmuje się losem obywateli duńskich i norweskich, którzy i tak – nawiasem mówiąc – mieli najlepsze warunki obozowe, w szczególności pod względem wyżywienia, higieny i pracy. Zajmuje się ewakuacją lżej chorych więźniów przebywających na rewirze, ewakuuje ich do obozu śmierci w Bergen-Belsen, a w ten sposób zyskuje w obozie dogodniejsze warunki, rozmieszczając obywateli duńskich i norweskich w blokach, w których każdy z nich ma swoje łóżko, podczas gdy więźniowie innych narodowości gniotą się po trzech i czterech na jednej pryczy. W tym miejscu muszę podkreślić z całą bezstronnością życzliwość więźniów norweskich dla Polaków, która objawiała się w udzielaniu pomocy w dostarczaniu żywności, przez co narażali niejednokrotnie własne życie.

W połowie kwietnia 1945 duński i szwedzki Czerwony Krzyż ewakuuje rewiry 1, 2, 3 i 4, łącznie około 3 tys. osób, do obozu śmierci w Bergen-Belsen. Ciężko chorych zostawia się na miejscu bez żadnej pomocy, gdyż lekarze i sanitariusze zostali już wywiezieni. Pozostawione ofiary oczekują niechybnej śmierci. W obozie daje się odczuć chaos i zaniepokojenie władz, które ściągają tzw. Außenkommanda do i tak już przepełnionych bloków. Rygor obozowy stopniowo rozluźnia się i już około kilka tysięcy więźniów nie dostaje przydziału pracy.

Apel z 20 kwietnia daje więźniom pewność, że obóz w całości zostanie ewakuowany. Władze wyznaczają grupę czterystu więźniów, tzw. prominentów, przeważnie Polaków, która jako pierwsza opuszcza obóz i pod silnym konwojem SS-manów odstawiona zostaje na „okręt śmierci” Cap Arcona. W następnych dniach wyprowadzane są z obozu, również pod silnym konwojem SS-manów, grupy więźniów, liczące od 1 do 2 tysięcy więźniów, by po raz ostatni oglądać druty kolczaste obozu. Grupy te pociągami towarowymi odstawiane są do Lubeki, skąd przewozi się je holownikami na okręt Cap Arcona, zakotwiczony na pełnym morzu, w odległości około 7 km od wybrzeża. Poszczególne grupy transportowe więźniów przebywają w ten sposób w drodze około siedmiu dni zupełnie bez jedzenia i picia. Ogół więźniów, mimo tych fatalnych warunków ewakuacyjnych, trzyma się dobrze i jest pełen nadziei, że zbliżające się wojska alianckie przyniosą im w tej ostatniej już podróży utęsknioną wolność.

Ja znalazłem się w jednej z ostatnich grup ewakuowanych więźniów, transport mój trwał około pięciu dni. Kilku więźniom udało się w porcie Lubeka zawiadomić przedstawicieli Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, że nie jesteśmy przestępcami kryminalnymi, jak to głosi SS, lecz więźniami politycznymi z obozu Neuengamme, oraz o tym, że zostaniemy wywiezieni na okręt o trzech kominach, stojący na pełnym morzu, a także prosić Czerwony Krzyż o powiadomienie o tym wojsk alianckich. To uspokoiło nas, nabraliśmy otuchy, że pod opieką wojsk alianckich nic nam już nie będzie grozić.

W porcie dowiedzieliśmy się, że dowództwo Cap Arcona odmówiło przyjęcia nas, zawszonych i chorych na tyfus więźniów, do swoich luksusowych wnętrz. Między dowództwem okrętu a eskortującą nas załogą SS toczą się pertraktacje, w końcu przychodzi kategoryczny rozkaz od Himmlera, by statek przyjął więźniów wraz z dotychczasową obsługą i wiózł nas pod znienawidzoną przez nas flagą hitlerowską. Nadmieniam, że załoga chciała pierwotnie wypłynąć pod flagą Czerwonego Krzyża. Następuje przeładowanie więźniów z holowników na Cap Arcona. Okręt ten ma pojemności 27 561 ton, 196 m długości, 25,8 m szerokości i dwie turbiny.

Powyższe dane odnotowałem sobie z urzędowej niemieckiej książki marynarskiej, a odnośnymi zapiskami posługuję się dziś przy zeznaniach.

Na okręcie stłoczono olbrzymią liczbę więźniów, którzy z trwogą oglądają się za oddalonym około 7 km wybrzeżem. Załadowano również wszystkie dokumenty polityczne, dotyczące obozu w Neuengamme-Hamburg, a dokumentów tych pilnuje osobiście „krwawy szef polityczny”, komisarz obozu, którego nazwiska nie znam. W ten sposób okręt, jako pływająca twierdza, jest dla więźniów w dalszym ciągu obozem koncentracyjnym. Najniższe pokłady są nieoświetlone, tworzą ciemne lochy, do których ładuje się około tysiąc więźniów, narodowości polskiej i rosyjskiej, rzekomo za złe sprawowanie się podczas transportu. Wyżywienie na okręcie składało się z około 150 gramów chleba, pół litra rzadkiej zupy i trochę czarnej kawy jako całodzienny wikt. Więźniowie z każdą chwilą słabną z wycieńczenia i głodu, jednak nadzieja szybkiego oswobodzenia podtrzymuje ich na duchu, zwłaszcza że nadchodzą pocieszające wiadomości o zbliżaniu się do Lubeki wojsk alianckich, poddawaniu się poszczególnych armii niemieckich, wreszcie o śmierci Hitlera. Wiadomości te są komentowane przez więźniów optymistycznie. Wszyscy spodziewają się bliskiego końca wojny. Na okręcie gwarno niczym w ulu, słychać mieszaninę wszystkich języków, przesyconych zemstą w stosunku do dotychczasowych ciemiężycieli i największego z nich – Hitlera.

28 kwietnia obserwujemy z okien kabin niezwykły ruch na morzu dziesiątek łodzi podwodnych i mniejszych niemieckich morskich jednostek wojennych, które niespokojnymi manewrami dają nam odczuć o niezdecydowaniu. W szeregi więźniów zaczyna wkradać się niepokój, gdyż znają dobrze swoich katów i mogą spodziewać się z ich strony czegoś najgorszego, nawet wysadzenia okrętu.

30 kwietnia z pokładu Cap Arcony zostaje wybranych około 3 tys. najsłabszych więźniów i załadowuje się ich na przycumowany obok okręt Athen. Około 800 m od Cap Arcona kotwiczy Thielbeck, na którym znajduje się 3 tys. więźniów z obozu Neuengamme- Hamburg. Do zaokrętowanych więźniów dociera wiadomość, że strona aliancka postawiła Niemcom ultimatum, aby do 3 maja 1945, do godziny drugiej po południu wszystkie statki będące na pełnym morzu zawinęły do portu, w przeciwnym razie zostaną zbombardowane. Po tej wiadomości zniknęły nagle wszystkie łodzie podwodne i morskie jednostki wojenne niemieckie, a trzy okręty wyładowane więźniami pozostały nadal na pełnym morzu.

W tym czasie zbliżyły się do nas trzy barki wypełnione więźniami z obozu Stutthof, mieszczące po około tysiąc osób każda.

2 maja w porze nocnej niemiecka obsługa wszystkich trzech barek opuszcza je, udając się motorówką do brzegu. Dwie z tych barek przy pomocy żagli skonstruowanych przez więźniów własnym pomysłem, odpływają i znikają nam z oczu, natomiast trzecia wylatuje w powietrze, wysadzona przez Niemców, którzy przedtem ją opuścili. Na drugi dzień z rana zauważyliśmy pływające zwłoki ludzkie, co upewniło nas o wysadzeniu barki. Cała obsada więźniów z tej barki zginęła. Więźniowie z dwóch barek, które zdołały odpłynąć, dobili szczęśliwie do brzegu, gdzie wpadli znowu w sidła SS-manów, którzy trzymali ich całą noc pod strażą, by odstawić ich z powrotem na okręty stojące na pełnym morzu. Około 150 więźniów z tej grupy zostało rozstrzelanych przez SS-manów, zaś resztę uwolniły 3 maja wojska kanadyjskie. Wiadomości o losach tych dwóch barek otrzymałem od kolegów więźniów już po wyzwoleniu.

3 maja obsada więźniów i załogi okrętu Cap Arcona liczy 7 480 ludzi. Tego dnia o 14.30 rozpoczyna się jego bombardowanie przez samoloty angielskie. W tym samym czasie okręt Athen, stojący już pod pełną parą, odpływa do brzegu, by zabrać pozostałych na brzegu więźniów obozu Stutthof. Po pierwszym bombardowaniu Cap Arcona wywiesza białą flagę. Okazuje się jednak, że jest to już za późno. Na okręcie Athen znajduje się działko przeciwlotnicze, które ostrzeliwuje atakujące samoloty i strąca jeden z nich. Załoga okrętu Thielbeck wywiesza również białą flagę ku ogólnej radości więźniów, którzy przekonani są, że już im nic nie grozi. Bombardowanie Cap Arcony trwa dalej, okręt staje w płomieniach. Wśród więźniów panuje zamieszanie, słychać krzyki i jęki. Równocześnie bombardujące samoloty lotem nurkowym atakują Thielbecka, przy czym trzy bomby trafiają w sam kadłub, przebijając go. Okręt pomału tonie. Z kadłuba na pokład prowadzą dwie wąskie drabiny, które są oblegane przez więźniów starających się wydostać. O miejsca na drabinach toczy się walka na śmierć i życie. Tym, którym udało się wydostać na pokład, pozostaje jedyny ratunek przez skok do wody i oddalenie się od tonącego okrętu. Thielbeck zanurza się szybko w morzu, wciągając w otchłań wszystkich, którzy znajdowali się w pobliżu. Słychać straszne krzyki, po chwili wszystko uspokaja się, ginie ślad po okręcie. Spośród więźniów w liczbie około trzech tysięcy, ludzi młodych, uratowało się tylko 95 osób, w tym 22 Polaków. O szczegółach zatonięcia Thielbecka dowiedziałem się od ocalałych kolegów.

Cap Arcona płonie w dalszym ciągu. Samoloty ostrzeliwują lotem nurkowym lewy jego bok, okręt przechyla się, kładzie się na lewą burtę i powoli tonie w głębinie morskiej, około 25 m w tym miejscu liczącej. Obsada okrętu skacze do wody, chwyta kawałki drewna i stara się odpłynąć z falą na pełne morze. W tym samym czasie wojska kanadyjskie zajmują miasto Neustadt i wysyłają na ratunek dwie łodzie ratunkowe z obsługą Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Łodzie te ratują przede wszystkim Niemców i małą liczbę więźniów. Cap Arcona liczyła wraz z załogą 7 480 osób, z czego uratowało się około pięciuset. Kadłub jej sterczał przez parę miesięcy, a może jeszcze i do dziś dnia, niczym wyspa na oceanie, widoczna z brzegu. Około 3 km od miejsca zatopienia Cap Arcony widoczna jest druga jakby wyspa po zatopionym okręcie Deutschland, na którego pokładzie miało znajdować się około 4 tys. więźniów, których los jest mi nieznany.

Okręt Athen, na który zostałem przetransportowany z Cap Arcony jeszcze przed zbombardowaniem tegoż, przybił do brzegu, gdzie został ciężko uszkodzony pociskami z działek kanadyjskich. Załoga ratowała się, skacząc do wody i spuszczając się na sznurach do pomostu, oddalonego od okrętu o kilka metrów. W tym czasie na pokładzie zostało zastrzelonych przez SS-manów kilkanaście osób, które z głodu rzuciły się na beczki z kapustą. Z okrętu Athen uratowało się około 2,5 tys. osób z ogólnej liczby 3 tys. osób.

W grupie ośmiu kolegów wydostałem się na ląd i natrafiliśmy już na wojska kanadyjskie. W ten sposób odzyskaliśmy wolność. Do 21 lipca 1945 roku przebywałem w Neustadt, skąd transportem liczącym trzysta osób, z portu Lubeka wyjechałem do Szwecji w celach kuracyjnych.

Na terenie miasta Neustadt utworzyło się biuro Związku Polaków, które zajęło się rejestracją żyjących i zaginionych więźniów, ustalając dokładnie ich liczbę za pomocą przesłuchań ustnych.

Przedłożone przeze mnie dwa wykazy, a to imienny spis ofiar katastrofy Cap Arcona, Thielbecka i Athen oraz liczba ocalałych Polaków z obozu koncentracyjnego w Neuengamme z transportu Lubeka – Neustadt, sporządzone zostały przeze mnie i Stanisława Osikę na podstawie oryginalnych kartotek, znajdujących się w biurze Związku Polaków w Neustadt.

Za autentyczność powyższych wykazów ręczę, a składam je jako załączniki do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

IMIENNY SPIS OFIAR KATASTROFY OKRĘTÓW CAP ARCONA I THIELBECK

Lp.Nazwisko i imięMiejsce zam.ZawódNr obozuStatek

1.Andrusiewicz StanisławStolarz18126 2.Bakararski CzesławŻyrardów28998

3. Baran Roman Warszawa Cap Arcona
4. Barański Emil Rzeszów urzędnik18… „
5. Barański Stanisław student18… Thielbeck
6. Bas Antoni Mogiła plut. wojsk.Cap Arcona
7. Betkowski Bolesław Sanok stolarz18034
8. Betkowski Kazimierz uczeńCap Arcona
9. Bieda Mieczysław Brzozów uczeń gimn.17966„
10. Biel Kazimierz Kraków grawer5074„
11. Bieniak Józef Radom ślusarz7577Thielbeck
12. Bielnik Czesław mechanik27123Cap Arcona
13. Binkowski Czesław Ostrów Wlkp.
14. Blacha Antoni Sosnowiec 14389
15. Beżejczyk Krzysztof Kalisz 16448
16. Bobrowski Władysław Puławy 18… Cap Arcona
17. Bocian Aleksander 24… „
18. Bogdański Antoni Warszawa 18460Thielbeck
19. Bojanek Włodzimierz Częstochowa 5686
20. Borowiec Mieczysław Lwów Cap Arcona
21. Bracki Karol z bratem 24536 i 535„
22. Brzeziński Zenon Warszawa Thielbeck
23. Brzychczy Tadeusz Strzemiesznica 5… „
24. Buz Emil
25. Bichler Teodor Fordon dentystaCap Arcona
26. Cymek Władysław Warszawa 19985Cap Arcona
27. Cakała Adam Lublin kier. szkoły18599Thielbeck
28. Cap Józef Łuków nauczyciel25… „
29. Chebdowski Jan 7575„
30. Czapala Mieczysław Kraków
31. Chrapczyński Andrzej Piotrków student3587Cap Arcona
32. Chrząszczyk Hieronim Pabianice 3… „
33. Ciejek Jan Wieliczka 18322„
34. Cichy Leon Kozłowa Góra
35. Cisowski Tomasz Krynica 18421Thielbeck
36. Ćwiek Bolesław Kraków 18348Cap Arcona
37. Czarkowski Stanisław Łódź 18860„
38. Czarny Bronisław rzeźnik24… „
39. Drozdowski Stefan Lubawa dentysta„
40. Dryk Mieczysław Puławy 18313„
41. Drzal Edward Rzeszów 179… „
42. Drzal Zdzisław 179… Thielbeck
43. Dzikowski Henryk Warszawa
44. Dzwonek Stefan częstochowskie 1237Thielbeck
45. Emfeld Zdzisław Warszawa adwokat22… Cap Arcona
46. Eliasiński Stefan poznańskie tech. bud.22407„
47. Endler Edward Tłuszcz 7580„
48. Fabjanowski Mieczysław Warszawa
49. Wesołowski Tadeusz Zagorszczar 3….
50. Fiszer Stanisław Ostrowiec spedytor25Cap Arcona
51. Fronckiewicz Edward 18183„
52. Gacek Piotr Starachowice księgarz25… „
53. Gadomski Józef ślusarz27124„
54. Garncarz Józef
55. Gaska Antoni Dynów uczeń gimn.17919Cap Arcona
56. Gawlik Kazimierz Zakopane 18134Cap Arcona
57. Galaska Ryszard Białystok
58. Gibki Stanisław Łódź kupiec1915Cap Arcona
59. Glegowski Marian Warszawa 17997Thielbeck
60. Godwald Hilary Łódź technik18666Cap Arcona
61. Gołaszewski Edmund Warszawa urzędnik„
62. Glebiowski Witold
63. Gorkiewicz Marian Kraków 5515Thielbeck
64. Górski Aleksander Radom student24… Cap Arcona
65. Goszcz Jerzy Końskie „3691„
66. Goszczyński Kazimierz Warszawa murarz3456„
67. Grabarski Eugeniusz Kraków handlowiec18150Thielbeck
68. Grebocki Jan Toruń
69. Grosman Antoni Rzeszów student23154Cap Arcona
70. Gruszczyński Eugeniusz Tarnów rolnik22…
71. Gryziak Wacław Rabka 18275
72. Guzdek Józef Wadowice kolejarz18456Cap Arcona
73. Guzeda Mieczysław Łódź prawnik2208„
74. Har Jan 5470
75. Hejniak Henryk Piotrków 14….
76. Ignatowicz Bolesław Lwów Cap Arcona
77. Janiak Franciszek Łódź 22…
78. Janiszewski Stanisław Kalisz weterynarz22667Cap Arcona
79. Jankowski Henryk 22262
80. Jarmuszkiewicz Marian Września 23070
81. Jarosz Stanisław Warszawa 185… Cap Arcona
82. Jasiewicz Franciszek Krynica krawiec184… „
83. Jaśkowiak Alfred Chodzież marynarz„
84. Jaworski Ignacy Mielec nauczycielThielbeck
85. Jaworski Ryszard Bydgoszcz 18079
86. Jaworski Stanisław Łódź skarbnik22939Cap Arcona
87. Jaworski Stefan Zawiercie 2707„
88. Jędrzejak Antoni poznańskie restaurator25140
89. Jewiasz Bolesław Kraków 18345Cap Arcona
90. Jurkowski Tadeusz Nowy Sącz 48… „
91. Juroszek Józef Istebna 17… „
92. Juszczel Antoni Starachowice
93. Kabaczyński Piotr poznańskie 2008
94. Kafarowski Wacław Piwniczna stolarz18555Cap Arcona
95. Kajzer Henryk Poznań student2….Thielbeck
96. Kusiński Michał Zawiercie 22… Cap Arcona
97. Kantor Karol Żywiec 24537„
98. Karnabul Ignacy Poznań
99. Karpiński Jan Dobromil 25877Thielbeck
100. Karpiński Józef Poznań 25… Cap Arcona
101. Karpowicz Władysław Zamość prokurator5644„
102. Kasprzak Stanisław Warszawa technik22852„
103. Kasprzak Tadeusz uczeń18631„
104. Kawalec Jan Kraków stolarz
105. Kawa Jerzy Łódź student27116Cap Arcona
106. Kazimierczak Antoni porucznik184..„
107. Kazula Stanisław woj. warszawskie rolnik18511„
108. Kędzierski Arkadiusz Warszawa 18113„
109. Łukasik Bronisław Chełmża 18675„
110. Kisiel Jan Mydelniki uczeń24… „
111. Klimek Stanisław Nowy Sącz „17922„
112. Knapik Fredok 23… „
113. Kokociński Poznań rzeźnik25…
114. Koralewicz Michał Warszawa
115. Korczakowski Józef Warszawa 15021
116. Kosiński Michał student25088Cap Arcona
117. Kosmala Stanisław Radomsko stolarz„
118. Kostecki Stanisław Warszawa rzeźbiarz„
119. Kowalak Stefan Oborniki 23144„
120. Kowalczyk Henryk Warszawa 18492„
121. Kowalczyk Marian Kraków murarz187… „
122. Kowalec Lucjan Poznańskie 15023„
123. Kowalewski Mikołaj Toruń 38… „
124. Kowalski Aleksy Lipno 6018
125. Kowalski Józef Spała krawiec18… Cap Arcona
126. Kozieł Wojciech Warszawa
127. Kozłowski Poniatowski uczeń17953Cap Arcona
128. Krawczyk Roman Brzesko kier. szkoły18…
129. Kraus Mieczysław poznańskie
130. Król Stanisław Kraków ślusarz18505
131. Królikowski Alfons Bydgoszcz 16413
132. Krzywiec Michał Grodno 17947Thielbeck
133. Krzyżanowski Leszek Częstochowa uczeń18346Cap Arcona
134. Ksiarczyk Hieronim Pabianice 3032„
135. Kuciel Jan Kraków
136. Kuchta Alfons Chrzanów student18062Thielbeck
137. Kukielski Franciszek Laski 2363
138. Latuszek Tadeusz Sanok 17939
139. Lech Wacław Częstochowa
140. Leja Adam Warszawa oficer25009Cap Arcona
141. Leśny Roman Pomorze profesor 7… „
142. Litmowski Józef Małopolska 21876„
143. Linetej Leon Świecie drogerzysta794Thielbeck
144. Lipiński Stanisław Grybów werkmistrz18370Cap Arcona
145. Lubański Jerzy Kraków
146. Lubowski Ignac Suwałki kapitan
147. Majewski Edward poznańskie 7…
148. Maksym Stanisław Radom 18260
149. Malanowicz Jan Warszawa urzędnik25135Cap Arcona
150. Malanowicz Marian „25134„
151. Mankowski Jan Poznań 3… „
152. Malek Józef Starachowice 22037
153. Malysa Bolesław Brzesko kier. szkoły24…
154. Marcisiak Zbigniew Warszawa
155. Marciński Zenon Łódź robotnik4… Cap Arcona
156. Mariankowski Zygmunt Częstochowa urz. kol.„
157. Markiewicz Wacław Zduńska Wola 18968
158. Materka Czesław Warszawa 7584
159. Matlak Tadeusz Wilno urz. bank. kraj.18072Thielbeck
160. Matusik Władysław Cieszyn 564
161. Matuszewski Henryk Kraków inżynier3….Thielbeck
162. Michajłów Bolesław Sobirów Włod. podp. zawodowy ojciec nadleśniczy Sobibór22944
163. Michalak Władysław ok. Poznania kołodziej3523Cap Arcona
164. Michałowski Leon Radom 18567
165. Miller Jan Jasło 528
166. Młodecki Adam Biecz uczeń5288
167. Młot Władysław Lwów Cap Arcona
168. Modzelewski Eugeniusz Warszawa śpiewak oper.18152„
169. Moryc Ignacy Ukraina
170. Mroczkowski Edmund Zaniemyśl 23081
171. Mintzberger Kazimierz Warszawa Włochy krawiec18849Cap Arcona
172. Napora Mieczysław Starachowice prac. fabr. amun.Cap Arcona
173. Niedziocha Tadeusz lwowskie 22418
174. Niemcewicz Leonard Wilno student47….Cap Arcona
175. Niezgoda Marcin Sandomierz woźny3735Cap Arcona
176. Nobis Antoni nauczyciel„
177. Nowak Stanisław s. Anny Kraków, Skawińska bez zaw.18869Thielbeck
178. Nowicki Stefan poznańskie 21…
179. Obremski na Pomorzu zaareszt. we Francji pracował Fremen Farge insp. szkolny22… Cap Arcona
180. Obrębski Mieczysław Warszawa spawacz75…
181. Oczkowski Stanisław pow. Sieradz
182. Olszacki Stanisław 48…
183. Olszewski Albin Lipno uczeń5235
184. Oracz Stanisław Żyrardów 18603
185. Orpiszewski Stefan Łódź rotmistrz18679Cap Arcona
186. Ostrawski Henryk Warszawa 5170
187. Owsianowski Kazimierz Chełmno handl. zbożem2636Cap Arcona
188. Pachorka Jan poznańskie rolnik3454„
189. Paczesny Zygmunt Pruszków technik27117„
190. Parkitny Adam Łazy rolnik23… „
191. Pasternak Klemens 68…
192. Paszkowski Anzelm 18… Cap Arcona
193. Patlewiec Zbigniew Warszawa ucz. gimn.22782„
194. Pawlak Roman Łódź uczeń21852„
195. Paluszkiewicz Mieczysław ok. Nowego Targu stolarzThielbeck
196. Piątek Marian Radomsko kupiec (por. rez.)5216Cap Arcona
197. Piech Jan Dobczyce blacharz47…
198. Piech Piotr Zamość robotnik1797Cap Arcona
199. Piechowski Wacław Warszawa 7583
200. Pietrzak Józef Śląsk 18130Cap Arcona
201. Pietrzak Stanisław Łódź, ostatnio pracował w Bremen Farge student 4…
202. Piedzia Antoni Lublin (Piaski) uczeń5614Thielbeck
203. Popkiewicz Mieczysław Jarosław „17954„
204. Płóciennik Wiktor Śrem 22720
205. Polak Jan Wadowice
206. Potocki Józef Radom wachmistrz żand.18...
207. Praski Marian Warszawa Cap Arcona
208. Prochol Władysław Żywiec uczeń18018„
209. Pruchciak Alfred Lublin podpor. rez.3468„
210. Pyrek Bolesław Warszawa 5603Thielbeck
211. Rakowski Tadeusz Tomaszów 18257
212. Rebiałkowski Henryk Kutno 7600
213. Rotta Bronisław Wejherowo student22136Cap Arcona
214. Rowiński Waldemar Sosnowiec (Faltas Stanisława Brzeszcz 300) uczeń gimn.18445
215. Rumel Cezary Warszawa inż. bud.18656Cap Arcona
216. Rychturski Józef Tczew 17921
217. Rymuszka Stanisław Pruszków
218. Sadowski Andrzej Tarnów kol. warszt.4795
219. Salbut Bronisław Garbatka cieślaCap Arcona
220. Salaj Jan Opoczno 18803
221. Salaj Stanisław Łódź 18887
222. Sawicki Józef Warszawa 34…
223. Sendys Henryk Kraków 12...
224. Skalski Leon Końskie tech.bud.22942Cap Arcona
225. Sladek Władysław Katowice górnik135… Thielbeck
226. Sieprawski Antoni Kraków uczeń184… Cap Arcona
227. Śliwa Józef Kielce „24… „
228. Slowiaczek Karol Kraków biural.„
229. Slowiaczek Tadeusz Kraków „„
230. Slowakiewicz Andrzej Nowy Targ rolnik18454„
231. Smietański Marian Warszawa 37…
232. Smigielski Ksawery Lubawa kup. galant.656Cap Arcona
233. Smulski Tadeusz Skarżysko tech. chem.18146„
234. Śnieżek Jan Zakopane uczeń gimn.18411„
235. Sobczuk Czesław Sandomierz 7435
236. Sosnowski Suwałki techn. drog.Cap Arcona
237. Soszyński Ryszard Warszawa redaktor24… „
238. Sowiński Stanisław Nowy Targ spedytor18438„
239. Spycha Magnus Gniezno 3677
240. Stanisławski Jan Kraków ucz. fabr.22697
241. Stepun Bronisław ok. Poznania
242. Stepek Henryk Bochnia pr. fabr. tekt.18636Cap Arcona
243. Szlaskiewicz Wacław Lwów
244. Suwada Maciej Tarnów prof. gimn. z naucz. Tarnów17932Thielbeck
245. Świder Wawrzyniec Rabka Zbrojarz18276Cap Arcona
246. Sytniowski Stanisław Częstochowa 18389
247. Szafarczyk Wilhelm Cieszyn 3419
248. Szafrański Zygmunt Radom dr. medyc.24… Cap Arcona
249. Szcześniak Zygmunt Warszawa 7580
250. Szczęsny Franciszek Kobelin (pow. Krotoszyn) 21354Thielbeck
251. Szczupak Stanisław
252. Szczypawka Stanisław policjant17940Cap Arcona
253. Szest Władysław Piotrków 18…
254. Szewczyk Stanisław Łódź 5572
255. Szost Władysław Piotrków mleczarz18557Cap Arcona
256. Szot Walenty Radom Boże 25321„
257. Szpilka Zygmunt Tarnobrzeg uczeń22… Thielbeck
258. Szydłowski Józef Kraków 18056
259. Szurgol Eugeniusz woj. lwowskie nauczyciel22… Cap Arcona
260. Szymański Józef poznańskie rolnik18780 „
261. Talarowski Władysław Lublin rolnik18… Cap Arcona
262. Tarnawski Edmund Jarosław urzędnik18… „
263. Tarnawski Stanisław Nozdrzec rolnik18429„
264. Tyszko Stanisław Rzeszów tokarz5… „
265. Toczek Walenty Nozdrzec rolnik18455„
266. Trebicki Stanisław Warszawa 60446„
267. Tyczyński Marian Lublin 18081„
268. Tyczyński Roman Warszawa 18088„
269. Tyszko Stanisław Siedlce
270. Ufnas Stanisław Pińczyce kupiec25111Cap Arcona
271. Wachowicz Bronisław Częstochowa 18136 Thielbeck
272. Waldzik Stanisław Sucha student23118Cap Arcona
273. Walczak Tadeusz Lublin ślusarz7591„
274. Walerian Mieczysław Warszawa „18077„
275. Walewski Feliks Poznań 3783„
276. Warabida Józef Żychlin 10289„
277. Waśniewski Zygmunt Włodawa 18519„
278. Waszczyk Tadeusz kieleckie 18728„
279. Wawrzynkowski Franciszek Kalisz 18128„
280. Wenda Witold Pomorze
281. Wiercimoch Rudolf Szlesk 18… Cap Arcona
282. Wierucki Jerzy Piotrków 22256
283. Wilamowicz Ignacy Starachowice 231..Thielbeck
284. Winiarski Franciszek Tarnów Cap Arcona
285. Wiskier Marian Dynów 179… „
286. Wiśniewski Stanisław Szczawnica 18549„
287. Witkowski Ludwik Gdynia
288. Wlaznik Jan Warszawa 5359Thielbeck
289. Wójcik Stanisław Skierniewice
290. Wojciechowski Stanisław Tarnów 18409Cap Arcona
291. Wojciechowski Stanisław Kraków agronom18… Cap Arcona
292. Wojewódzki Edward Warszawa 517..
293. Wojnar Jerzy Kraków uczeń22999Thielbeck
294. Wojnarski Franciszek Tarnów kupiec23002Cap Arcona
295. Wojnarowski Sławomir Warszawa techn. graf.18…
296. Wojtczak Stanisław Kalisz ślusarz18577
297. Wolak Tadeusz ok. Koluszek młynarzCap Arcona
298. Wolemberg Edward Sosnowiec kupiec2…
299. Wtorkowski Jan Warszawa zaw. kol.18546Cap Arcona
300. Zadrożny Stanisław Warszawa 18… Thielbeck
301. Zalewski Stefan Warszawa, Mokotowska 41 inż. bud.18533„
302. Zaliski Jan Bydgoszcz 5…
303. Załuski Jan Lublin Thielbeck
304. Zmiechowski Mikołaj Grodzisk Maz. oficer zaw.18533„
305. Zamorski Jan Kraków student prawa187… Cap Arcona
306. Zasieczny Józef Leszów 27111
307. Zawada Leon 184… Cap Arcona
308. Żelasko Stanisław Warszawa stolarz
309. Żelazny Henryk Poznań dentysta16… Cap Arcona
310. Ziomka Bolesław pow. Sieradz
311. Ziółkowski Stanisław Warszawa- Lublin tech. WawelbergaCap Arcona
312. Żołnierczyk Stanisław Sanok strażn. więź.„
313. Żołnierski Jan Kraków urz. kol.18607„
314. Żurowski Zygmunt Zawiercie grawer25106„
315. Żurek Józef Pomorze 2282„
316. Żychlewicz Jan poznańskie rolnik 1861

LISTA POLAKÓW OCALAŁYCH Z OBOZU KONCENTRACYJNEGO NEUENGAMME Z TRANSPORTÓW LUBEKA – NEUSTADT

1. Aloniek Albin, 8 września 1913 r.
2. Antczak Teodor, 7 stycznia 1898 r.
3. Ansele Zygmunt, 25 września 1925 r.

4. Andrzejewski Ryszard, 10 sierpnia 1925 r.
5. Andrys Feliks, 14 listopada 1918 r.
6. Adamek Franciszek, 23 listopada 1913 r.
7. Abramowicz Saul, 21 marca 1923 r.
8. Abramczyk Bronisław, 1 kwietnia 1899 r.
9. Banowski Bolesław, 10 grudnia 1920 r.
10. Babruk Jan, 27 grudnia 1898 r.
11. Bojcun Wasyl, 29 kwietnia 1924 r.
12. Banski Roman, 9 maja 1926 r.
13. Bartosiński Mieczysław, 2 kwietnia 1924 r.
14. Bartoszewski Zygmunt, 13 października 1904 r.
15. Bartoszek Kazimierz, 4 marca 1921 r.;
16. Betkowski Stanisław, 19 listopada 1910 r.
17. Badocha Władysław, 30 listopada 1902 r.
18. Bendesz Stefan, 22 grudnia 1912 r.
19. Bercy Romuald, 4 lutego 1924 r.
20. Bill Jan, 5 lutego 1917 r.
21. Blachman Berek, 4 marca 1919 r.
22. Blimek Jerzy, 23 grudnia 1907 r.
23. Bociński Eugeniusz, 20 czerwca 1907 r.
24. Bocian Jan, 29 czerwca 1922 r.
25. Bodziony Jakub, 24 maja 1886 r.
26. Bogusławski Bernard, 20 kwietnia 1912 r.
27. Borkiet Jan, 22 lipca 1908 r.
28. Borkowski Stanisław, 10 stycznia 1920 r.
29. Badocha Franciszek
30. Boron Antoni, 3 czerwca 1912 r.
31. Borowczak Władysław 2 czerwca 1906 r.
32. Brokos Jan, 18 grudnia 1921 r.
33. Borowski Jan, 21 stycznia 1924 r.
34. Cempel Jan, 21 stycznia 1893 r.
35. Chorazy Franciszek, 21 września 1908 r.
36. Czarnucha Marek, 16 marca 1898 r.

37. Chojnacki Stanisław, 6 stycznia 1908 r.
38. Czachura Michał, 19 lipca 1895 r.
39. Celonek Mieczysław, 27 kwietnia 1914 r.
40. Cieszniewski Jan, 10 sierpnia 1919 r.
41. Ciszek Lucjan, 2 listopada 1908 r.
42. Cynkier Roman, 1 sierpnia 1921 r.
43. Czapla Ignacy, 13 sierpnia 1905 r.
44. Czekala Franciszek, 25 kwietnia 1911 r.
45. Chmielewski Mieczysław, 4 lutego 1914 r.
46. Demkow Mikołaj, 20 stycznia 1904 r.
47. Dąbrowski Henryk, 12 sierpnia 1910 r.
48. Demark Abrum, 15 czerwca 1923 r.
49. Derengowski Eugeniusz, 12 lutego 1925 r.
50. Danikowski Stanisław, 18 lipca 1909 r.
51. Dubiel Herman, 19 kwietnia 1900 r.
52. Dohen Józef, 12 czerwca 1900 r.
53. Dothumowski Andrzej, 16 listopada 1900 r.
54. Dutter Franciszek, 20 maja 1920 r.
55. Dereziński Franciszek, 2 września 1895 r.
56. Falbiński Stanisław, 26 kwietnia 1922 r.
57. Filipowski Wawrzyn, 11 lipca 1906 r.
58. Francki Janusz, 24 marca 1925 r.
59. Frolik Stanisław, 1 lutego 1922 r.
60. Frankowski Edmund, 17 czerwca 1923 r.
61. Flak Zbigniew, 5 lutego 1917 r.
62. Federowicz Michał, 6 sierpnia 1919 r.
63. Gawlas Józef, 6 marca 1896 r.
64. Gwadera Stefan, 14 września 1914 r.
65. Gregorowicz Józef, 14 lutego 1915 r.
66. Grzegorczyk Jan, 28 marca 1922 r.
67. Grabski Władysław, 9 stycznia 1913 r.
68. Gross Paweł, 1 grudnia 1927 r.
69. Goldzilber Dawid, 20 maja 1913 r.

70. Gizak Henryk, 11 grudnia 1910 r.
71. Galanty Bolesław, 26 czerwca 1913 r.
72. Gadomski Jan, 6 października 1923 r.
73. Grzencicki Bronisław, 26 listopada 1908 r.
74. Gozdziewicz Józef, 29 stycznia 1922 r.
75. Gawlak Jerzy, 22 lipca 1924 r.
76. Gortych Bronisław, 19 marca 1920 r.
77. Golisz Stanisław, 22 grudnia 1909 r.
78. Głowacki Zdzisław, 16 lutego 1923 r.
79. Gladek Edward, 25 sierpnia 1925 r.
80. Gil Franciszek, 19 stycznia 1902 r.
81. Germanski Tadeusz, 15 czerwca 1914 r.
82. Gajdka Mieczysław, 18 lipca 1918 r.
83. Hoppel Stefan, 30 sierpnia 1911 r.
84. Hofel Majer-Alojzy, 18 sierpnia 1913 r.
85. Horski Antoni, 14 stycznia 1918 r.
86. Hrosimowicz Witold, 15 maja 1921 r.
87. Jaroch Jerzy, 3 sierpnia 1931 r.
88. Jaroszewski Tadeusz, 12 marca 1924 r.
89. Jeruzal Jan, 24 sierpnia 1905 r.
90. Jodzio Antoni, 13 lutego 1909 r.91.
91. Jabłonkiewicz Izydor, 15 grudnia 1913 r.
92. Kowalski Maksymilian, 8 czerwca 1904 r.
93. Kowalski Józef, 21 września 1925 r.
94. Kowalski Józef, 18 października 1905 r.
95. Kocemba Kazimierz 15 września 1920 r.
96. Kieliszek Marian 21 stycznia 1920 r.
97. Kazimierczak Władysław, 7 kwietnia 1912 r.
98. Kowalski Tadeusz, 18 kwietnia 1908 r.
99. Kisieliński Zygmunt, 13 maja 1906 r.
100. Kłusowski Bronisław, 9 sierpnia 1905 r.
101. Kałuża Władysław, 18 listopada 1922 r.
102. Kozłowski Wacław, 1 sierpnia 1904 r.

103. Klek Bolesław, 2 lipca 1904 r.
104. Karcz Jan, 27 sierpnia 1915 r.
105. Kamiński Jan, 17 stycznia 1904 r.
106. Kozłowski Piotr, 3 marca 1922 r.
107. Kłuk Michał, 7 listopada 1914 r.
108. Kaczmarski Stanisław, 31 marca 1915 r.
109. Konczyk Zygmunt, luty 1923 r.
110. Kosiński Bazyli, 19 maja 1925 r.
111. Kubicki Benedykt, 20 marca 1907 r.
112. Kusnirek Wojciech, 6 stycznia 1928 r.
113. Kalinski Bronisław, 23 lutego 1897 r.
114. Kwapiński Tadeusz, 1 kwietnia 1917 r.
115. Kurek Adam, 21 listopada 1899.
116. Krzywański Tomasz, 10 listopada 1910 r.
117. Krasiński Paweł, 29 lipca 1905 r.
118. Krupski Kazimierz, 12 lutego 1916 r.
119. Kozerawski Jerzy, 13 stycznia 1918 r.
120. Kornakiewicz Tadeusz, 1 listopada 1920 r.
121. Kot Józef, 8 czerwca 1925 r.
122. Konieczny Wiktor, 7 października 1924 r.
123. Klimas Stanisław, 23 października 1924 r.
124. Kępa Walenty
125. Karwat Jan, 23 listopada 1899 r.
126. Kasprzyński Stanisław, 5 maja 1922 r.
127. Kwiatek Edward, 1 marca 1905 r.
128. Klimaszewski Jerzy, 12 marca 1919 r.
129. Kazimierczak Władysław, 7 kwietnia 1912 r.
130. Kowalski Tadeusz, 18 kwietnia 1908 r.
131. Kisieliński Zygmunt, 13 maja 1906 r.
132. Lemaszko Andrzej, 28 czerwca 1913 r.
133. Lenczewski Zygmunt, 16 marca 1919 r.
134. Leszek Henryk, 5 czerwca 1912 r.
135. Leszek Zenon, 25 września 1914 r.

136. Lutkiewicz Jerzy, 8 lutego 1907 r.
137. Lenzer Stefan, 18 stycznia 1903 r.
138. Lepiarz Józef, 3 stycznia 1918 r.
139. Leśniak Wincenty, 19 czerwca 1907 r.
140. Lipiński Józef, 11 stycznia 1924 r.
141. Lipomy Jan 5 maja 1918 r.
142. Łukasik Emil 25 maja 1916 r.
143. Madrak Kazimierz, 15 listopada 1908 r.
144. Maślanka Zygmunt, 17 lipca 1921 r.
145. Mentrak Paweł, 25 stycznia 1891.
146. Mikula Antoni, 16 lutego 1916 r.
147. Majewski Henryk, 14 czerwca 1924 r.
148. Musialik Paweł, 3 grudnia 1914 r.
149. Michalak Stefan, 2 października 1917 r.
150. Miller Czesław, 14 lipca 1908 r.
151. Malec Jan, 8 czerwca 1922 r.
152. Matanek Marian, wrzesień 1923 r.
153. Metera Feliks, 3 czerwca 1905 r.
154. Mikicki Romuald, 21 stycznia 1907 r.
155. Majewski Stanisław, 12 listopada 1906 r.
156. Matysiak Wiktor 15 sierpnia 1918 r.
157. Makowiak Władysław, 2 stycznia 1922 r.
158. Marszałek Jan, 10 lutego 1927 r.
159. Michałuszka Stanisław, 1 stycznia 1927 r.
160. Markowski Władysław, 10 listopada 1903 r.
161. Michałowski Wiesław, 5 sierpnia 1925 r.
162. Makla Henryk, 25 czerwca 1929 r.
163. Marek Stefan, 12 grudnia 1924 r.
164. Misztal Stanisław, 26 listopada 1920 r.
165. Malinowski Zbigniew, 11 marca 1925 r.
166. Malek Witold, 1922 r.
167. Marszyński Jan, 21 marca 1921 r.
168. Niedzielski Jan, kwiecień 1905 r.

169. Nowak Józef, 14 listopada 1926 r.
170. Nowakowski Henryk, 23 lutego 1928 r.
171. Nowacki Stefan, 29 sierpnia 1905 r.
172. Najda Piotr, 18 kwietnia 1910 r.
173. Otanaszek Kazimierz, 13 maja 1925 r.
174. Okoniewski Edmund, 1 września 1917 r.
175. Orzechowski Zygmunt, 22 marca 1911 r.
176. Orzeszek Zbigniew, 17 czerwca 1924 r.
177. Ochnik Marian, 8 czerwca 1924 r.
178. Osika Stanisław, 16 listopada 1920 r.
179. Osiecki Mieczysław, 18 października 1927 r.
180. Okla Janusz, 7 lipca 1913 r.
181. Pytel Jakub, 14 lipca 1901 r.
182. Poprawiak Zygmunt, 20 lutego 1909 r.
183. Panas Antoni, 1 stycznia 1922 r.
184. Petasz Kazimierz, 27 stycznia 1924 r.
185. Psarski Ludwik, 17 lipca 1906 r.
186. Polcen Antoni, 22 czerwca 1914 r.
187. Pietrow Zygmunt, 7 lipca 1921 r.
188. Pikula Andrzej, 30 lutego 1908 r.
189. Poznaniak Jan, 24 kwietnia 1904 r.
190. Pieszczoch Nikodem 28 września 1922 r.
191. Politowicz Kazimierz, 15 lutego 1917 r.
192. Pawlak Stanisław, 9 października 1922 r.
193. Pardowski Bolesław 3 lipca 1912 r.
194. Prząda Marian, 12 września 1908 r.
195. Pisarski Gerhard 22 września 1921 r.
196. Pajeczynski Józef, 20 maja 1922 r.
197. Plewczyński Janusz 27 października 1921 r.
198. Piotrowski Zbigniew, 29 sierpnia 1916 r.
199. Piotrowski Władysław, 21 sierpnia 1901 r.
200. Pasternak Izrael 13 maja 1920 r.
201. Palczak Józef, 6 lipca 1911 r.

202. Piwowar Alojzy 8 czerwca 1904 r.
203. Paraszkiewicz Tomasz, 16 czerwca 1911 r.
204. Rajkowski Franciszek, 1 listopada 1924 r.
205. Ratajczak Henryk, 27 maja 1921 r.
206. Romanowski Kazimierz, 19 lutego 1919 r.
207. Romaniec Stefan, 9 stycznia 1921 r.
208. Rzepecki Stanisław, 25 października 1923 r.
209. Rusak Ludwik, 28 stycznia 1905 r.
210. Roszczy Władysław, 29 maja 1907 r.
211. Rybus Kazimierz, 28 marca 1917 r.
212. Rozegnal Franciszek, 17 maja 1903 r.
213. Raznikiewicz Tadeusz 1 listopada 1921 r.
214. Rygiel Witold, 2 czerwca 1922 r.
215. Ruta Stefan, 21 lipca 1898.
216. Ratajczak Marian, 3 kwietnia 1922 r.
217. Raczka Jan, 3 czerwca 1920 r.
218. Romachniej Michał 4 maja 1924 r.
219. Rozanski Jan, 15 czerwca 1907 r.
220. Radziejewski Edmund, 3 listopada 1928 r.
221. Sawkiewicz Kazimierz, 5 października 1915 r.
222. Swierz Stanisław, 1 sierpnia 1916 r.
223. Smoll Henryk, 25 listopada 1920 r.
224. Selenda Marian, 13 stycznia 1921 r.
225. Sieniawski Henryk, 25 października 1916 r.
226. Skocz Franciszek, 20 maja 1908 r.
227. Sobiewski Jan, 20 stycznia 1923 r.
228. Szumiec Stanisław, 28 kwietnia 1910 r.
229. Sołtys Józef, 25 października 1904 r.
230. Sokołowski Eugeniusz 23 maja 1923 r.
231. Szafrański Ryszard 3 kwietnia 1918 r.
232. Sikora Bernard, 5 września 1923 r.
233. Socha Marian, 20 sierpnia 1920 r.
234. Skrzypczak Józef, 10 marca 1921 r.

235. Sobik Jan, 3 kwietnia 1926 r.
236. Smoliński Tadeusz 11 stycznia 1912 r.
237. Slazimowicz Jan, 27 stycznia 1925 r.
238. Sykala Antoni, 3 czerwca 1903 r.
239. Szembek Adam, 13 października 1888.
240. Sobczak Antoni, 23 czerwca 1919 r.
241. Suchowiak Bogdan, 29 listopada 1905 r.
242. Staszek Paweł, 13 marca 1906 r.
243. Stolaczek Iwan, 1 czerwca 1906 r.
244. Stawicki Stefan, 27 sierpnia 1904 r.
245. Staruch Seweryn, 15 września 1923 r.
246. Smiałek Bolesław, 26 sierpnia 1919 r.
247. Szczęsny Czesław, 20 lipca 1920 r.
248. Skotarczak Wincenty, 20 marca 1905 r.
249. Slesnierz Jerzy, 31 grudnia 1919 r.
250. Szprada Józef, 19 listopada 1922 r.
251. Sierakowski Jerzy, 5 sierpnia 1922 r.
252. Skrzyński Zbigniew, 5 stycznia 1924 r.
253. Slawiński Henryk, 24 grudnia 1928 r.
254. Schalast Teodor, 15 kwietnia 1896 r.
255. Standa Zdzisław, 28 listopada 1920 r.
256. Stawowski Ignacy 1 stycznia 1915 r.
257. Stępiński Zbigniew, 6 marca 1912 r.
258. Stachowski Henryk, 30 maja 1924 r.
259. Styczeń Władysław, 2 czerwca 1913 r.
260. Stasiak Józef, 4 lutego 1924 r.
261. Tylnicki Jan, 10 października 1916 r.
262. Tkaczyk Henryk, 2 stycznia 1924 r.
263. Tomala Bronisław, 4 kwietnia 1924 r.
264. Tewoniak Piotr, 5 maja 1926 r.
265. Teper Henryk, 31 maja 1912 r.
266. Tarabański Mikołaj 19 grudnia 1914 r.
267. Trojanowski Tadeusz, 12 sierpnia 1901 r.

268. Walkowski Leon, 14 marca 1924 r.
269. Wieczorek Jan, 3 kwietnia 1927 r.
270. Wimarski Wacław 3 lipca 1923 r.
271. Więckowski Mieczysław, 17 stycznia 1917 r.
272. Woltyński Zbigniew, 9 stycznia 1922 r.
273. Wasilewski Władysław, czerwiec 1924 r.
274. Wieczera Leonard, listopad 1894 r.
275. Walczak Stanisław, 2 maja 1927 r.
276. Wacholewski Wincenty, 21 lipca 1905 r.
277. Więcek Antoni, 20 grudnia 1900 r.
278. Wiendlant Józef, 21 stycznia 1894.
279. Wojnas Jerzy, 12 lutego 1919 r.
280. Witek Jan, 2 lipca 1918 r.
281. Witek Jan, 25 marca 1915 r.
282. Walewski Colonna Stanisław, 5 stycznia 1901 r.
283. Wiśniewski Jerzy, 2 listopada 1907 r.
284. Włodarczyk Kazimierz, 2 stycznia 1919 r.
285. Wroński Ludwik, 6 czerwca 1889 r.
286. Walerowicz Józef, 9 marca 1922 r.
287. Waligóra Edmund, 20 września 1920 r.
288. Wytrwal Zdzisław, 31 lipca 1917 r.
289. Walczyński Modest, 20 września 1912 r.
290. Widz Wiktor, 26 listopada 1913 r.
291. Wonczkowski Tadeusz, 11 grudnia 1919 r.
292. Wiaderek Dariusz, 10 października 1923 r.
293. Walter Janusz 29 kwietnia 1921 r.
294. Wiśniewski Władysław, 28 października 1917 r.
295. Woźniak Antoni, 10 czerwca 1925 r.
296. Wawrzyla Franciszek, 12 marca 1912 r.
297 Zurowski Teofil, 20 lutego 1924 r.
298. Zarzycki Roman, 18 maja 1926 r.
299. Zawadzki Zdzisław, 18 czerwca 1926 r.
300. Zdonek Józef, 15 października 1901 r.

301. Ziemba Andrzej
302. Zalewski Henryk, 4 lutego 1929 r.
303. Żebracki Stanisław, 9 marca 1909 r.
304. Ztuch Marian, 10 października 1923 r.
305. Żmijewski Antoni, 7 maja 1928 r.
306. Zawieja Feliks, 3 listopada 1892 r.