STANISŁAW GOZDUR

KWESTIONARIUSZ O OBOZACH

Miejscowość: Lipsko
Gmina: Lipsko
Powiat: Iłża
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

Ghetto.

2. Położenie obozu:

Lipsko (ul. Rynek-Podole):

3. Rozmiary obozu:

500 × 150 m.

4. Data założenia obozu:

1 marca 1942 r.

5. Data likwidacji obozu:

17 października 1942 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Żydzi z Polski.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

Około 2000.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas istnienia?

Około 2000.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Wywieźli do Tarłowa, a dalej nie wiadomo.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Nie pracowali.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

13. Jak odżywiano więźniów?

Sami się odżywiali.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Nie.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Nie.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Poza wypadkami zastrzelenia wskutek wyjścia z obozu – innych nie było.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Grzebano.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie było.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Na cmentarzu żydowskim w Lipsku.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Puste mieszkania, zajęte obecnie przez Polaków.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych i temu podobne), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie zachowały.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Nieznane (Żydzi z Lipska).

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Nieznane (miejscowa żandarmeria).

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Lipsko Gozdema Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.