JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Skarbka-Pętkowice
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

15 czerwca 1944 r. w Pętkowicach i Skarbce.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: Trzy.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Siepietowski Szczepan, lat 31, robotnik ze Skarbki

2) Mroczek Franciszek, lat 42, rolnik z kolonii Pętkowice

3) Mroczek Stanisław, lat 34, rolnik z kolonii Pętkowice

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo. Prawdopodobnie o działalności polityczne.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi z Radomia.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Dokładnie nazwiska sprawców nieznane, prawdopodobnie Wude i Bekier z Radomia.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki Siepietowskiego Szczepana pochowane na cmentarzu parafialnym w Bałtowie, zaś zwłoki Mroczków Franciszka i Stanisława pochowano na cmentarzu parafialnym w Pętkowicach.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Zwłoki braci Mroczków pochowane są w jednym grobie, zaś Siepietowski pochowany w grobie pojedynczym.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.