STANISŁAW GOZDUR

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Lipsko (Wola Cukrowa)
Gmina: Lipsko
Powiat: Iłża
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

W miesiącu czerwcu 1941 r.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy. Ile osób zamordowano: 14.
Skąd przywieziono ofiary: Od strony Iłży. Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Żołnierze polscy – nazwiska niewiadome.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Wehrmacht.

6. Czy znane są nazwiska sprawców? (Podać nazwiska).

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Pochowane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Wola Cukrowa, gm. Lipsko (obok szosy Lipsko – Zwoleń).

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

6 × 6 m, mogiła (ofiar 14).

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie przeprowadzono.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Lipsko Gozdura Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.