JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Ranachów B
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

3 marca 1942 r., Ranachów B, gm. Ciepielów.

2. Rodzaj egzekucji:

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: Pięć.

Skąd przywieziono ofiary: Osadzono zagrody na miejscu.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Rudny Marcin, 50 lat, rolnik, Ranachów B, gm. Ciepielów

2) Rudny Stanisław, 30 lat, zawodowy wojskowy, Ranachów B, gm. Ciepielów

3) Rudny Władysław, 27 lat, rolnik, Ranachów B, gm. Ciepielów

4) Wawrzak Jan, 55 lat, kowal, Ranachów B, gm. Ciepielów

5) Wawrzak Władysław, 28 lat, kowal, Ranachów B, gm. Ciepielów

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Zarządzenie odwetowe za zabicie Niemca przez nieznanych sprawców.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonał oddział SS i gestapo wraz z zamieszkałymi we wsi Karolin, gm. Grabów, powiatu kozienickiego volksdeutschami.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Są nimi volksdeutsche: Gram Józef, Gram Kuba, Legier Fryc, Gram Józef, Welke Michał, Welke Fernand, Wacholec Julian, Arend Albert, byli mieszkańcy wsi Karolinów, gminy Grabów, powiatu kozienickiego.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki zostały pochowane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Rodzina pochowała na cmentarzu parafialnym w Ciepielowie, gm. Ciepielów, pow. iłżecki.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Trzy ofiary w jednym grobie o rozmiarze 2 × 2 m i Dwie ofiary w drugim grobie o rozmiarze 2 × 2 m.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Po dokonaniu egzekucji drugiego dnia zwłoki pochowano na cmentarzu parafii Ciepielów.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Sulimę Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.