JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Ciepielów Stary
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

6 grudnia 1942 r., Ciepielów Stary.

2. Rodzaj egzekucji:

Spalenie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 23.

Skąd przywieziono ofiary: Zabrano z domów w Ciepielowie Starym.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

Obuchiewicz Piotr, 52 lata, rolnik, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Obuchiewicz Helena, 55 lat, rolniczka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Obuchiewicz Władysław, lat 6, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Obuchiewicz Zofia, 3 lata, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Obuchiewicz Janina, 2 lata, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Obuchiewicz syn bez chrztu, 7 miesięcy, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalski Adam, 47 lat, rolnik, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalska Bronisława, 40 lat, żona, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów Kowalska Janina, 16 lat, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalska Zofia, 12 lat, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalski Stefan, 6 lat, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalski Henryk, 4 lata, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kowalski Tadeusz, 1 rok, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Władysław, 42 lata, rolnik, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Karolina, 40 lat, żona, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Aleksander, 18 lat, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Tadeusz, 16 lat, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Władysława, 14 lat, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Mieczysław, 12 lat, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Irena, 10 lat, córka, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Kosior Adam, 6 lat, syn, Ciepielów Stary, gm. Ciepielów

Mężczyzna dorosły nieustalonego nazwiska.

Mężczyzna dorosły nieustalonego nazwiska.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Oskarżonych posądzało gestapo o przechowywanie Żydów.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonało SS, które stacjonowało w majątku Górki-Ciepielów Stary jako punkt ochronny.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Egzekucja dokonywana była przez liczny oddział zmotoryzowany pod dowództwem podoficera nazwiskiem Bierner z Wiednia.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Ofiary spalono żywcem, pierwszych trzynastu w jednoizbowym domku Piotra Obuchiewicza i następnych 10 w stodole Władysława Kosiora (odwrót).

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Tadeusz Kosior podczas pożaru stodoły uciekł z płonącego budynku. SS dogoniło go około 500 m od miejsca zbrodni samochodem. Przywieziono do pożaru i żywcem rzucono do palącego się domu, gdzie spłonął.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Pierwszych trzynastu rodzina zabrała kości i pochowała w Ciepielowie Starym na polu Piotra Obuchiewicza w jednym grobie. Pozostałych dziesięciu rodzina po zabraniu kości pochowała w jednym grobie w Ciepielowie Starym, na polu Kosiora Władysława.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Jana Sulimę wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.