JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Rekówka
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

6 grudnia 1942 r., Rekówka, gm. Ciepielów.

2. Rodzaj egzekucji:

Spalenie żywcem.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: Dziesięć.

Skąd przywieziono ofiary: Osaczono zagrodę na miejscu.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Skoczylas Piotr, 58 lat, rolnik, Rekówka, gm. Ciepielów

2) Skoczylas Leokadia, 8 lat, córka, Rekówka, gm. Ciepielów

3) Kosior Stanisław, 40 lat, rolnik, Rekówka, gm. Ciepielów

4) Kosior Marianna, 27 lat, żona, Rekówka, gm. Ciepielów

5) Kosior Jan, 8 lat, syn, Rekówka, gm. Ciepielów

6) Kosior Mieczysław, 5 lat, syn, Rekówka, gm. Ciepielów

7) Kosior Marian, 4 lata, syn, Rekówka, gm. Ciepielów

8) Kosior Teresa, 3 lata, córka, Rekówka, gm. Ciepielów

9) Kościńska Marianna, 60 lat, matka, Rekówka, gm. Ciepielów

10) Kordula Henryka, 13 lat, sąsiadka, Rekówka, gm. Ciepielów

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Oskarżonych posądzało SS o przechowywanie Żydów.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonał oddział zmotoryzowany SS stacjonowany w majątku Ciepielów Stary – Górki jako tak zwany punkt ochronny.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Egzekucję przeprowadził oddział pod dowództwem podoficera SS Biernera pochodzącego z Wiednia.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Ofiary spalono żywcem w zagrodzie Piotra Skoczylasa w Rekówce.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Rodzina zabrała zwęglone kości 10 ofiar i pochowała we wspólnym grobie w Rekówce, gm. Ciepielów, na polu Skoczylasa Piotra.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Dziesięć ofiar (kości) w grobie o rozmiarach 1 m × 1 m.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Sulimę Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.