JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Ciepielów Górki
Gmina : Ciepielów
Powiat : Iłża
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

Od r. 1942 do r. 1944, Ciepielów Górki.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 150 osób.

Skąd przywieziono ofiary: Z różnych okolicznych miejscowości.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Ruciński Antoni, 35 lat, krawiec, Jasieniec Kol, gm. Ciepielów

2) Rucińska Eleonora, 18 lat, żona, Jasieniec Kol, gm. Ciepielów

3) Bojar Antoni, nie ustalono, Zwoleń, powiat kozienicki

Nazwisk pozostałych osób zamordowanych nie ustalono.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie ustalono.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonywało SS stacjonowane w majątku Górki-Ciepielów jako punkt ochronny.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie ustalono.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki zostały pogrzebane na miejscu po dokonaniu egzekucji przez Niemców, w grobach masowych, w r. 1944 w maju zostały palone w grobach prądem elektrycznym przez Niemców.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki zostały pochowane na miejscu w majątku Górki-Ciepielów, gm. Ciepielów, pow. Iłża.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

Pierwszy grób mieści ofiar 70, o rozmiarze 5 × 5 m, drugi grób mieści ofiar 30, o rozmiarze 4 × 4 m, trzeci grób mieści ofiar 50, o rozmiarze 5 × 5 m.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Sulimę Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.