JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Podborek
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

16 lipca 1943 r., Podborek, gm. Ciepielów.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 7 osób.

Skąd przywieziono ofiary: Zamordowano w miejscu zamieszkania.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Ambroziak Marianna, 75 lat, rolniczka, Podborek, gm. Ciepielów

2) Kowalczyk Jan, 43 lata, rolnik, Podborek, gm. Ciepielów

3) Kowalczyk Stefania, 26 lat, żona, Podborek, gm. Ciepielów

4) Kowalczyk Jan, 2 lata, syn, Podborek, gm. Ciepielów

5) Szepetowska Katarzyna, 40 lat, rolniczka, Podborek, gm. Ciepielów

6) Szepetowska Józef, lat 4, syn, Podborek, gm. Ciepielów

7) Osobnik o nieznanym nazwisku, około 25 lat

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie ustalono.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Grupa SS, stacjonowana jako punkt ochronny w majątku Ciepielów.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Podoficer SS Gustaw Renc, Niemiec z miasta Łodzi.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Spalone w domu mieszkalnym Ambroziaków w Podborku.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Kości zebrane, zostały pochowane w jednym grobie w Podborku na polu Ambroziaków.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

Grób 2 m × 1 m, w nim kości siedmiu osób.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Ekshumacja przeprowadzona nieurzędowo. Zwłoki pochowane na cmentarzu parafialnym w Jasińcu Soleckim.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Jana Sulimę wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.